17. Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå måleneFoto: © UNICEF

For at alle land skal klare å nå bærekraftsmålene, er det viktig med samarbeid. Myndighetene, bedriftene og alle innbyggerne må samarbeide i sitt eget land og med andre land.

 

For å oppnå mål 17 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Hjelpe hverandre med å sikre at alle land når målene innen 2030. Målene skal være synlige i hvert lands planer og hvert land avgjør hvilke saker som er viktigst hos dem.
  • Bruke penger og tid for å nå målene. I tillegg skal de rike landene støtte utviklingslandene i arbeidet med å nå målene.
  • Fokusere på åpenhet i forbindelse med bruk av penger, gi utviklingslandene gode låneavtaler, dele kunnskap og gode løsninger, rettferdig handel, menneskerettigheter og likestilling.