16. Fred og rettferdighet

Fred og rettferdighet

Uten fred og rettferdighet er det umulig å skape en bærekraftig utvikling. Derfor er dette et viktig mål. Det handler om å skape et fredelig samfunn som tar vare på alle.

 

For å oppnå mål 16 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Minske alle former for vold og dødsfall i forbindelse med vold.
  • Stoppe utnytting, mishandling og torturering av barn.
  • Passe på at alle har lik tilgang til et godt rettssystem.
  • Bekjempe alle former for kriminalitet og korrupsjon.
  • Sikre at innbyggernes meninger blir hørt når myndighetene skal ta avgjørelser. For eksempel må en høre barns mening før lover som kommer til å påvirke barn blir vedtatt.
  • Sørge for at alle barn får en fødselsattest med navnet og fødselsdagen på.
  • Styrke arbeidet mot vold, terrorisme og kriminalitet.

Når et land er i krig, påvirker det alle menneskene i landet. Det blir vanskelig å få tilgang til offentlige tjenester, som for eksempel å gå på skole eller få hjelp hvis man blir syk eller skadet.

Det er viktig at alle har fri tilgang til informasjon. Da kan man følge med på alt som skjer, og få mulighet til å gjøre noe med kriminalitet og brudd på menneskerettigheter.

 

Hvorfor er det viktig at barn og unge føler seg trygge? Hva kan du gjøre for at alle rundt deg skal føle seg trygge? Hva kan vi gjøre for at verden skal bli en fredeligere plass å bo i?