15. Liv på land

Liv på land

Mål 15 fokuserer på planter og dyr på land. Det er blant annet veldig viktig at vi tar vare på skogen fordi nesten alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen.

 

For å oppnå mål 15 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Beskytte og ta vare på økosystemer (for eksempel ørken og regnskog) og respektere internasjonale avtaler
  • Minske ørkenspredning og plante flere nye trær
  • Beskytte og ta vare på utrydningstruede arter. Stoppe ukontrollert jakt og handel med vernede planter.

Skogen dekker 30% av jordens overflate, og 1,6 milliarder mennesker er avhengig av skogen. Fra skogen får vi mat og ly, og det er hjemmet til mange urfolk.

Økosystem er et system i naturen, der alle artene som hører til er avhengige av hverandre for å overleve

 

Er det viktig å ha et stort mangfold av planter og dyr? Hva kan barn gjøre for å ta bedre vare på dyrene og hjemmet deres?