14. Liv under vann

Liv under vann

Den største delen av forurensingen av havet kommer fra mennesker på land. Det er viktig å ta godt vare på havene fordi det er temperaturen, strømningene og livet i dem som gjør at vi mennesker kan leve på jorda.

 

For å oppnå mål 14 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Minske forurensningen i havet før 2025. (Mye av forurensningen kommer fra aktiviteter på land)
  • Sette i gang tiltak som hindrer overfisking, ulovlig fisking og andre handlinger som kan ødelegge for livet under vann.
  • Gi fordeler til fattige land som bruker havet og ressursene i havet bærekraftig.

 

Hva finner vi i havet som er viktig for oss? Hvorfor er det viktig å beskytte havet? Hva kan du gjøre?