13. Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Klimaendringer skjer fordi det blir varmere på jorden. Temperaturen stiger fordi menneskene slipper ut for mye klimagass i atmosfæren. Klimaendringene er en global utfordring. Det betyr at de skjer på tvers av landegrenser. Derfor må alle land jobbe sammen for å stoppe klimaendringene. Klimaendringene går hardest ut over de fattige landene.

 

For å oppnå mål 13 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Sikre at folk er forberedt og rustet mot farer i forbindelse med klimaendringene og naturkatastrofer
  • Alle regjeringer har tiltak mot klimaendringer i sine planer

Landene i FN har egne avtaler i forbindelse med samarbeid mot klimaendringene

 

Hvorfor er det viktig for barn og unge at klimaendringene blir stoppet? Hva kan du gjøre?