10. Mindre ulikhet

Mindre ulikhet unicefFoto: © UNICEF

For å oppnå mål 10 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Støtte mennesker som lever i fattigdom og øke inntekten for de fattigste.
  • Sikre at ingen blir diskriminert på grunn av kjønn, funksjonsevne, rase religion eller annet, men får delta i samfunnet og si sin mening.
  • Sørge for lover og ordninger som tar hensyn til behovene til sårbare grupper i et land og de som forlater landet sitt for å bo i et annet.
  • Ha en politikk som jevner ut forskjeller mellom folk.

For å skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold, er det viktig å minske ulikhetene i og mellom alle land. Derfor burde alle land ha lover som beskytter menneskene imot diskriminering. Alle må bli like mye inkludert i samfunnet.

Når mange mennesker i et land lever i fattigdom og blir urettferdig behandlet, kan det fort bli konflikter og uro i samfunnet. Hvis det ikke var så stor forskjell mellom rike og fattige, ville det vært større muligheter for et fredelig samfunn.

 

Har du noen gang følt at du har blitt holdt utenfor? Har du opplevd urettferdighet? Hva føler du når du ser eller opplever urettferdighet? Hva kan vi gjøre for at ting skal bli mer rettferdig for alle?