9. Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

For å oppnå mål 9 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Bygge gode, sterke infrastrukturer.
  • Støtte utviklingen av små bedrifter.
  • Sikre at bedrifter drives bærekraftig og ikke skader miljøet.
  • Støtte forskning, blant annet for å utvikle ny og bedre teknologi
  • Sikre at alle har tilgang til internett og ny teknologi, særlig dem i de minst utviklede landene.

Bedrifter har ansvar for å ta vare på miljøet vårt og lage sunne produkter som ikke skader menneskene eller jordkloden. De har, sammen med regjeringen, ansvar for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

INFRASTRUKTUR er et fellesord for alt som får et samfunn til å fungere godt, som for eksempel veier, flyplasser, strøm, internett­, vann og søppelanlegg

INNOVASJON er å skape noe nytt og tenke på nye måter

Tror du regjeringen og bedriftsledere kan gjøre mer for miljøet og de som jobber for dem?

Oppgave:

Finnes det noen veier som er farlig for barn å gå eller sykle på der du bor? Er det noen steder hvor veien er for smal, for dårlig opplyst eller mangler fortau? Skriv et brev til ordføreren i din kommune og fortell hun/han om dette, og foreslå en løsning på problemet! Legg gjerne ved et bilde.