8. Gode jobber og økonomisk vekst

Gode jobber og økonomisk vekst

For å oppnå mål 8 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Skape muligheter for aktiviteter som gir trygge og gode arbeidsplasser.
  • Sikre at naturressursene blir beskyttet.
  • Fremme trygge arbeidsmiljøer for alle.
  • Minske antall ungdommer som ikke har jobb.
  • Stoppe tvangsarbeid og barnearbeid.
  • Sørge for flere arbeidsplasser for unge mennesker.

Alle skal ha jobbmuligheter som gir nok lønn til å kunne ta vare på seg selv og familien sin. I mange land er det stor forskjell på rike og fattige. Derfor er det viktig at statene sørger for at alle får mulighet til å jobbe og en jevnere fordeling av godene.

 

Hvorfor er det viktig at mennesker har arbeid? Hva kan gjøre det vanskelig for folk å finne gode jobber? Hva kan gjøre det lettere for dem?