6. Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann og gode sanitærforholdFoto: © UNICEF

For å oppnå mål 6 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Sikre at alle har tilgang til rent vann.
  • Sikre at alle har tilgang til toaletter.
  • Gi alle opplæring i personlig hygiene (renslighet).
  • Sikre at alle har gode kloakksystemer.
  • Lære mennesker hvordan de kan hjelpe til med å holde vannet rent og kvitte seg med søppel på riktig måte.
  • Beskytte økosystemer som har med vann å gjøre, som blant annet fjell, skog, sumper, elver og innsjøer.

 

Mange millioner mennesker dør hvert å av sykdommer de får av å drikke skittent vann eller fordi de ikke har toaletter. De fleste av disse menneskene er barn.

 

Sanitæranlegg er systemer av rør. Noen leder vann til hus, og andre brukes til å kvitt­e seg med skitt­ent vann, urin og avføring. Brukes ofte som et annet ord for kloakksystem

 

Hva er det viktigste du bruker vann til? Hva skulle du gjort hvis du ikke hadde tilgang på vann slik du har i dag i Norge? Hva kan vi gjøre for at alle barn i hele verden har tilgang til rent vann?