4. God utdanning

God utdanningFoto: © UNICEF

For å oppnå mål 4 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Sørge for at alle får gå på skole.
  • Sikre større muligheter for yrkesutdanning til unge og voksne så de kan få bedre jobber.
  • Gi alle de samme mulighetene til utdanning for jenter og gutter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, urfolk og mennesker berørt av krig eller konflikt.
  • Øke antall gode, utdannede lærere.

I mange land er det flere barn i byer og tettsteder som går på skole enn de som bor på landsbygda. Barn som kommer fra rike familier går oftere på skole enn barn som kommer fra fattige familier. Flere gutter enn jenter får utdanning.

Det er nesten 60 millioner barn i barneskolealder som ikke går på skolen og over 200 millioner barn som ikke har lært å lese og skrive. Det betyr at ikke alle som går på skolen lærer det de skal heller.

 

Hva trenger barn for å få en god utdanning?