3. God helse

God helse

For å oppnå mål 3 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Minske antall mødre som dør under fødsel.
  • Få slutt på dødsfall blant barn under fem år som kan unngås.
  • Stoppe epidemier som HIV/AIDS og andre sykdommer.
  • Lære mennesker om hvordan man kan forhindre misbruk av alkohol og narkotika.
  • Sørge for seksualundervisning og informasjon om familieplanlegging.
  • Sikre at alle har tilgang til helsehjelp, medisiner og vaksiner.
  • Halvere antall mennesker som dør i trafikkulykker.
  • Redusere antall mennesker som dør av farlige kjemikalier og forurensning.

God helse er viktig for å ha det godt og fungere i jobben eller på skolen. Barn er avhengig av rent vann, sunn mat, helsetjenester, bolig og omsorg for å kunne overleve og utvikle seg. Mer enn 1 milliard barn mangler en eller flere av disse godene.

 

Hva trenger barn og unge for å holde seg friske?

 

Oppgave:

Hvilke matvaner har du og klassen din? Spiser dere nok sunn mat? Lag en spørreundersøkelse for klassen din og finn ut av hvor ofte dere spiser frukt, grønnsaker og godteri. Lag en presentasjon av dette, for eksempel ved hjelp av et søylediagram og ta med informasjon om hvorfor det er viktig å spise mye frukt og grønnsaker.