2. Utrydde sult

Utrydde sultFoto: © UNICEF

For å oppnå mål 2 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Utrydde underernæring ved å sørge for sunn og nok mat til alle mennesker hele året, spesielt til barn, kvinner og eldre.
  • Forbedre jordbruket og inntekten til småbøndene.
  • Beskytte miljøet mot klimaendringer som blant annet kan føre til tørke og oversvømmelser.
  • Beskytte dyr og planter så ingen arter dør ut.

795 millioner mennesker sulter i dag, og for nesten 2 milliarder mennesker er det vanskelig å få tak i mat. Barn, unge og eldre er spesielt sårbare, og nesten halvparten av alle barn som dør, dør på grunn av at de spiser feil mat eller for lite mat.

 

Hva kan vi gjøre for å sikre at alle barn har næringsrik og nok mat slik at de kan vokse opp som friske mennesker?

 

Oppgave:

Bruk globalis og finn ut hvilke tre land som har størst andel underernærte. Hvorfor tror du akkurat disse tre landene er øverst på listen? Kan du se på kartet og forklare hvilken verdensdel som har størst andel underernærte, og kan du tenke deg hvorfor?