1. Utrydde fattigdom

Utrydde FattigdomFoto: © UNICEF

For å oppnå mål 1 har statene blant annet blitt enige om å:

  • Beskytte mennesker mot arbeidsledighet og gi alle tilgang til viktige tjenester som medisinsk behandling. Dette kalles sosial beskyttelse, og skal særlig beskytte og støtte de mest sårbare og fattige menneskene.
  • Sikre at fattige mennesker har lik tilgang som andre til arbeid, teknologi og tjenester som skole og helsehjelp, og mulighet til å starte bedrifter for å komme ut av fattigdommen.
  • Hjelpe fattige til å bli bedre beskyttet mot ekstremvær og liknende på grunn av klimaendringer.

Selv om andelen fattige i verden har sunket fra nesten 40 prosent i 1990 til under 10 prosent i dag, er det fremdeles over 800 millioner ekstremt fattige i verden. Ekstremt fattige er de som må leve for mindre enn 1,25 dollar om dagen.

 

Hvorfor tror du dette målet er viktig for barn og unge?