Når mennesker flytter

Barn på flukt UNICEF

To skoletimer eller hjemmelekse
Fag: Samfunnsfag, norsk, matematikk og kunst og håndverk

Elevene skal se på hvilke positive konsekvenser det kan ha å flytte til et nytt eller ukjent land ved å finne ut mer om kjente personer som har migrert eller vært på flukt. Aktiviteten viser at migrasjon har vært en naturlig del av verdenshistorien, og at mange flyktninger har blitt viktige ressurser for sitt nye land.

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Utforskaren: Finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy

Matematikk:

  • Måling: Bruke målestokk til å berekne avstandar, lage og samtale om kart og arbeidsteikningar med og utan digitale verktøy

Kunst og håndverk:

  • Visuell kommunikasjon: Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Når mennesker flytter

Unicef