Tre brødre på flukt

 

Klipp miniatyrbildeFilm fra NRK Super: Tre brødre på flukt fra Syria

50 minutter
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE

Brødrene Anas (15), Mamduh (11) og Maher (8) kom til Norge høsten 2014. Sammen med foreldrene sine hadde de lagt ut på en farlig og dramatisk flukt over Middelhavet. Men hvordan er det å komme til Norge hvor språket og mye annet er annerledes enn hjemme? En film fra NRK Super viser brødrenes historie. Filmen og felles refleksjon etterpå stimulerer elevenes empati for barn på flukt og forståelse av at de selv kan spille en viktig rolle i livet til et flyktningbarn.

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Geografi: registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

KRLE:

  • Filosofi og etikk: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Tre brødre på flukt

Unicef