Velkomstpakke

Barn på flukt UNICEF

50 minutter
Fag: Samfunnsfag, kunst og håndverk og KRLE

I dag er 65 millioner mennesker på flukt, og hvert minutt legger 24 mennesker ut på flukt og forlater sine hjem på grunn av krig eller konflikt. Ikke siden andre verdenskrig har verden sett så mange flyktninger, så det er ikke utenkelig at det til klassen din kommer et eller flere barn som har vært på flukt. Denne aktiviteten tar utgangspunkt i dette, og oppgaven er å sette sammen en velkomstpakke for et fiktivt flyktningbarn. Elevene øves i å vise godhet for barn på flukt. 

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Geografi: registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning
  • Samfunnskunnskap: gjere greie for kva moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad

Kunst og håndverk:

  • Visuell kommunikasjon: Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger
  • Arkitektur: Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

KRLE:

  • Filosofi og etikk: Samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Velkomstpakke

Unicef