Dinas historie

Barn på flukt UNICEF

20 minutter
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE

Her blir elevene kjent med Dina, en jente fra Syria som er en internt fordrevet person. Elevene vil få kunnskap om hva det vil si å være på flukt i sitt eget land, og at internt fordrevne ikke blir klassifisert som flyktninger, men allikevel har et stort behov for hjelp. Ved å sette seg inn i Dinas historie fra virkeligheten, vil elevene få større forståelse for hva det vil si å være et barn på flukt.

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Geografi: Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar
  • Utforskaren: Diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres

KRLE:

  • Filosofi og etikk: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Dinas historie

Unicef