Et nytt land, en ny start

Barn på flukt UNICEF

50 minutter
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE

Rollespill og diskusjonsoppgave. Elevene spiller et møte i regjeringen eller kommunestyret. De må reflektere over hvilke behov flyktninger vil ha når de ankommer et nytt land, og som klasse bli enige om hvilke behov som skal prioriteres. De får også et innblikk i hvordan asyl- og flyktningpolitikken i Norge fungerer og hvilke rettigheter flyktninger har.  

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Geografi: registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning
  • Samfunnskunnskap: presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
  • Muntlig kommunikasjon: Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

KRLE:

  • Filosofi og etikk: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Et nytt land, en ny start

Unicef