Hvor står du?

Barn på flukt UNICEF

30 minutter
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE

Retten til å si sin mening blir understreket i denne aktiviteten, samt å kunne argumentere for sine egne meninger. Her behøves ingen hjelpemidler, og aktiviteten er meget fleksibel med hensyn til tidsbruk. Aktiviteten skal oppfordre elevene til å tenke over sitt eget syn på det å hjelpe mennesker i nød. 

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Utforskaren: Diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • Muntlig kommunikasjon: Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

KRLE:

  • Filosofi og etikk: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
  • Filosofi og etikk: Samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Hvor står du?

Unicef