Alt er så annerledes

Barn på flukt UNICEF

30 minutter
Fag: Samfunnsfag

Å plutselig måtte pakke det du får plass til i sekken og forlate hjemmet ditt samme kveld som beskjeden kommer, oppleves som svært traumatisk. Elevene vil selv måtte sette seg inn i hvordan dette kan oppleves for barn på flukt, men i de trygge omgivelsene i klasserommet. Aktiviteten vil fremme bevissthet og kunnskap om hvordan flyktningbarn opplever å bli tvunget ut av sitt hjem, og hvordan det vil være å komme til et nytt og ukjent land.

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Geografi: bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester
  • Samfunnskunnskap: gje eksempel på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur

 

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Alt er så annerledes

Unicef