Å flykte hjemmefra

45 minutter
Fag: Samfunnsfag og KRLE

Refleksjoner rundt hva et hjem er og hva som betyr mest for elevene i hjemmet deres. Gjennom en kort, animert film møter elevene Mustafa som forteller om hva som skjedde da han måtte flykte hjemmefra. Han forteller om alt han plutselig mistet; foreldre og søsken, lekene han ikke kunne bære med seg og savnet av venner. Mot slutten av filmen ser vi også Mustafa selv i et filmkutt.

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Geografi: registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

KRLE:

  • Filosofi og etikk: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

Å flykte hjemmefra

Unicef