La meg introdusere

Barn på flukt UNICEF

20 minutter
Fag: Samfunnsfag og norsk

Større bevissthet om at barn i Norge og barn i resten av verden har mye til felles, er målet for denne aktiviteten. Det er lagt opp til en intervjurunde blant elevene, hvor de skal finne likheter i elevgruppen og hva som gjør hver enkelt elev unik i forhold til sine medelever. Det er også rom for å sette i gang noen tanker hos elevene om hva de har til felles med et flyktningbarn som er ny i klassen deres, og hva som er unikt med den nye medeleven.

Kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Samfunnsfag:

  • Samfunnskunnskap: Samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering, samliv og familie, og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap

Norsk:

  • Muntlig kommunikasjon: Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Last ned beskrivelse av aktiviteten her

La meg introdusere

Unicef