Naturkatastrofer

Når en naturkatastrofe inntreffer er det fremdeles kvinner og barn som rammes hardest. 

  • Frivillige laster forsyninger av en bil på Philippinene. Etter tyfonen Bopha hadde mange barn og deres familier akutt behov for nødhjelp.
  • Ei kvinne bærer ei bøtte med rent vann. Hun ble rammet av flommen i Pakistan i 2012. 58.600 mennesker mottok vannforsyninger fra UNICEF under katastrofen.
Hva gjør UNICEF?

Øyeblikkelig hjelp

Når en naturkatastrofe rammer går et varsel ut fra UNICEFs katastrofesentral umiddelbart. Omfattende tiltak settes i verk for å verne om barna. Vi rykker inn i katastrofeområdene med vann- og matforsyninger, vaksiner og tilbyr tak over hodet til de som har mistet hjemmene sine. Vi tilbyr også krisepsykologisk hjelp slik at barna får bearbeide traumer, og ser nødvendigheten av å konsentrere hjelpeinnsatsen mot barna. Ved langvarige nødsituasjoner sørger vi også for at barna får gå på provisoriske skole. På den måten mister de ikke viktig skolegang, og får en trygg dråpe av normalitet i hverdagen.

  • 9 år gamle Quizon står i restene etter hjemmet sitt i Compostela på Philippinene. Byen ble hardt rammet av tyfonen Bopha, og mange trengte øyeblikkelig hjelp.
  • Farzana holder sin 6 måneder gamle datter. Hun og familien har måttet flytte etter flom i Pakistan i 2012. Hjemmet deres er nå sengene de sitter på.
  • Matmangel i Nigeria, 2012. Ei kvinne bærer sin underernært sønn hjem fra en UNICEF-klinikk hvor de har fått mat. I 2012 var 1 million barn under fem år dødlig truet av sult i Nigeria, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Cameroon og Senegal.
FREMDELES MYE IGJEN

Lokalsamfunn i grus

Naturkatastrofer som flom, tørke, tsunamier, orkaner, jordskjelv og tropiske stormer legger byer og lokalsamfunn i grus og gjør store grupper mennesker hjemløse. Når hverdagen kollapser etter en naturkatastrofe og man mister alt, er kvinner og barn de mest sårbare. Det er alarmerende viktig at de rammede får øyeblikkelig og tilstrekkelig hjelp. Dersom hjelpen er utilstrekkelig eller kommer for sent, betyr det sykdom, død, sult og tapte muligheter for de rammede.

  • Raya leker med sin 8 måneder gamle datter Nana. Nana er underernært som følge av sultkatastrofen i Nigeria. Nå er hun på bedringens vei - hun får mat med høyt næringsinnhold på en UNICEF-klinikk.
  • En UNICEF-ansatt leker med barn i nødhjelpsleiren etter tyfonen Bopha på Philippinene i 2012. Leiren er et trygt sted for barn hvor de kan leke, lære og utfolde seg
Hva kan du gjøre?

Din innsats teller!

Du kan bety en stor forskjell i livet til barn og kvinner som blir rammet av naturkatastrofer, og hjelpe dem tilbake til en trygg hverdag. Dette kan du enten gjøre ved å støtte UNICEFs nødhjelpskampanjer når en katastrofe har rammet, eller ved å bli fast giver og støtte UNICEFs generelle arbeid. I en nødsituasjon allokeres disse midlene til områdene som trenger det mest. 

Unicef