Mor og Barn

Barnedødeligheten har gått ned i de fleste land. Dette er imidlertid ikke tilfelle for dødeligheten blandt mødre og nyfødte. Nyfødte står for omtrent 40 prosent av alle dødsfall blandt barn under 5 år - det er 500 ganger mer sannsynlig at man dør på sin første levedag enn etter at man har levd i en måned.

  • Kvinner hviler med sine nyfødte barn på et UNICEF-støttet sykehus i Rubavu, Rwanda.
Hva gjør UNICEF?

Bedre helse for mor og barn

Å forbedre helsen til kommende mødre gjennom ernæring, bevisstgjøring og tilstrekkelige helsetjenester er avgjørende for å forhindre årsaker til barnedødelighet.

Det siste tiåret har UNICEF hatt et helhetlig og rettighetsbasert syn på mødrehelse. Arbeidet har vektlagt å styrke kvinners rolle, forhindre barneekteskap, øke jenters utdanning og å avskaffe omskjæring/kjønnslemlestelse. Det har også vært stort fokus på å gi en ny sjanse til unge som har droppet ut av skolen eller aldri gått på skolen, slik at de kan lære viktige livsferdigheter. UNICEF arbeider også med bedret svangerskapsomsorg og forebygging av mor-til-barn-overføring av HIV. UNICEF arbeider også i enkelte land med opplæring av dyktige jordmødre og med akutt fødselshjelp.

  • Alice hviler med sitt nyfødte barn på en UNICEF-støttet fødeavdeling i Kenema, Sierra Leone. Etter 6 svangerskap har hun kun 3 barn som har overlevd
FREMDELES MYE IGJEN

Mange føder uten assistanse

En fellesfaktor for dødlighet blant mange nyfødte barn, er morens helse. Hvert år dør 500.000 kvinner som følge av graviditet eller fødsel. Det er mye større sjanse for at barn som mistet moren under fødselen også mister sitt eget liv. 99 prosent av alle dødsfall blant mødre og nyfødte skjer i utviklingsland, hvor mer enn 50 prosent av alle fødsel skjer uten noen form for assistanse fra helsepersonell.

  • HIV-positive Martha holder sin nyfødte sønn Vincent utenfor deres hjem i Lusaka, Zambia. Vincent er fortsatt HIV-fri, siden Martha tar medisiner som hindre mor-til-barn smitte.
Hva kan du gjøre?

Støtt verdens jenter

Du kan hjelpe UNICEF i vårt arbeid med å gi jenter utdannelse - og dermed kunnskap om egen kropp og helse, og vårt arbeid med å hjelpe gravide og fødende kvinner ved å bli fadder, eller å gi en gave.

Unicef