Stå sammen MOT mobbing

Stå sammen MOT mobbing
Å bruke jevnaldrende ungdom som positive rollemodeller er et av suksesskriteriene når organisasjonen MOT jobber for å forebygge mobbing på skolene.

Mobbing trenger kontinuerlig motstand, fra skoler, foreldre, elever og eksterne aktører. Derfor er Unicef og Dagbladets kampanje mot mobbing så viktig. MOT og "Du kan være Den ene" samarbeider om å bruke ”Den ene”-budskapet inn i MOTs arbeid med ungdom og deres foreldre.

Et av de viktigste tiltakene MOT bruker for å forebygge mobbing er å bruke ungdom som positive rollemodeller for annen ungdom. Disse forbildene kalles Ungdom med MOT. De får trening og skolering i MOTs verdier og hva det å være forbilde vil si.

-    Vi trener ungdommene i det å involvere. Det å tørre å si fra. Det å se andre. Det å være seg selv. Vi har stor tro på at disse ungdommene kan sette standarden på sine skoler. Vi vil at de 10-klassingene som er Ungdom med MOT skal være knalltydelige den første skoleuka og si: Her på vår ungdomsskole mobber man ikke. Her har man MOT til å bry seg, sier kommunikasjonssjef i MOT, Bård Flaarønning.

I tillegg til Ungdom med MOT, så har MOT skolebesøk for mange tusen elever landet rundt i sine Lokalsamfunn med MOT:
-    I MOT-timene på skolen trenes ungdom opp til å bidra i sitt klassemiljø. Det å bry seg skal være det som er kult, sier Flaarønning.

MOT er opptatt av at man må jobbe helhetlig for å forebygge mobbing. Derfor jobber organisasjonen for å få hele lokalsamfunnet til å trekke i riktig retning.

-    Vi mener ungdom må møte holdningsskapende arbeid på flere arenaer. Derfor jobber vi med at arbeidet bør vi være tydelig forankret i toppledelsen i kommunen og på skolen, og vi samarbeider spesielt tett med idrett og frivillig sektor. Det holder ikke å jobbe mot mobbing bare på skolen, sier Flaarønning.

I følge Utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse så har skoler som bruker MOT halvparten så mye mobbing som sammenlignbare skoler.

Les mer om MOT på www.mot.no

 

Unicef