Sett positive spor - du kan være Den ene

Ingen barn og unge greier seg uten voksne som bryr seg. For de fleste er foreldrene de viktigste omsorgspersonene, og de som gir dem det de trenger av oppfølging, oppmerksomhet og kjærlighet. I tillegg har mange barn andre voksenpersoner som bryr seg om dem, og beriker livet deres. Det kan være venner av familien, en nabo, trener, lærer eller foreldrene til venner.

Hvis vi tenker tilbake på vår egen barndom, vil mange av oss huske voksne som på en eller annen måte har satt positive spor i våre liv. For noen vil dette handle om voksne som hjalp oss en gang vi var en vanskelig situasjon.

Mange av dem vi har vært i kontakt med i ”Du kan være Den ene” som har opplevd mobbing eller selv har mobbet noen, forteller at det var mange som visste hva som foregikk, men at ingen gjorde noe med det. Dessverre er det altfor få som opplever at noen stiller direkte spørsmål som kan hjelpe dem til å fortelle. Men for dem som opplevde at en voksen satt seg ned, stilte noen gode spørsmål og ga av sin tid, er svaret nesten alltid den samme: Det gjorde at jeg følte at noen trodde på meg, og ga meg håp om at livet kunne bli bedre.

Hver dag er det barn og unge som går rundt og er lei seg, som stenges ute, baksnakkes og latterliggjøres av andre barn. For disse barna kan du som voksen med enkle grep utgjøre den store forskjellen. Du kan for eksempel hilse og stoppe opp for en hyggelig prat i det du skal møte ditt eget barn på skolen. Kanskje var din positive oppmerksomhet det eneste av det slaget denne dagen. I slike situasjoner kan du være mer betydningsfull enn du aner, selv om du faktisk ikke gjør så veldig mye.

”Det kan være nok med Den ene som ser og forstår. Men det trengs minst én. Er det én som har vært der og sett, kan det være nok til å redde livet”. Psykiater Finn Skårderud
For å få vite mer om hvordan du kan være Den ene for barn som er involvert i mobbing anbefaler vi deg:

Hva kan du gjøre dersom du mistenker mobbing, eller oppdager barn om mobber

Hva kan du gjøre dersom du mistenker eller oppdager at barn mobbes

Mobbing i det skjulte