Når barn mobber, hva gjør du?

Når barn mobber, hva gjør du?
De fleste av oss har lagt merke til at enkelte barn og unge har spesielt stor innflytelse på andre, og at det ofte er disse som får definere hvem som er kul, grei og får være ”innafor”.
På samme måte som mange barn og unge som utsettes for mobbing ikke forteller det til noen, forteller heller ikke mobberen uoppfordret hva han/hun er med på. I enkelte tilfeller kan det skyldes at de ikke forstår at det er mobbing de er med på, og i andre tilfeller kan det være fordi de er redde for konsekvensene det vil få i form av straff, uthengning og avvisning. Det betyr at vi voksne må være oppmerksomme når vi mistenker eller ser at barn mobber – enten direkte eller indirekte, og at vi må tørre å ta initiativ til å snakke om det vi ser, og selvsagt gjøre nødvendige grep for å stoppe det.    
Varselsignaler
    Utvelgende og ekskluderende når det gjelder hvem som får være med på leken, blir bedt i bursdag, får være med på laget etc.
    Dominerer andre i sterk grad ved å være veldig aktiv i å organisere, lage regler og styre leken
    Barnet er aggressivt, "frekt", trassig og i opposisjon utover det vanlige
    Barnet ser ut til å håne, krenke, herse med, skade eller latterliggjøre andre barn
   
Dette kan du gjøre ved mistanke om- eller avdekking av mobbing
Å oppdage mobbing eller ha sterk mistanke om mobbing, kan sette i gang sterke følelser i oss voksne.   Vi kan få lyst til å kjefte høylydt, stenge ute og på andre måter straffe barnet. Målet til Den ene bør imidlertid være å samarbeide med barnet uten å bygge opp motstand, og å komme i en posisjon som gjør det mulig å hjelpe barnet å endre atferd.
Dette er våre råd til deg:
    Unngå sterke følelsesmessige utbrudd som vil kunne få barnet til å lukke seg
    Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet oppfatter av det som skjer
    Beskriv hvordan du ser situasjonen, og hva du mener om den. Unngå å påføre barnet skyldfølelse, men få barnet til å føle seg ansvarlig
    Forklar klart og tydelig at det er i orden å forsvare seg selv, men ikke å mobbe
    Forklar hvordan det mobbede barnet har det.
    Dersom det ikke er ditt eget barn det gjelder, må du informere barnet om at du kommer til ta kontakt med foreldrene (dersom det vil kunne sette barnet i en potensielt farlig situasjon pga foreldrenes reaksjoner, bør du vurdere å kontakte andre i barnets nettverk)
    Er det ditt eget barn det gjelder: 1. Kontakt barnehagen/skolen og ta rede på hvordan barnet ditt er og har det. 2. Ikke innta en forsvarsposisjon, men vis at du ønsker å samarbeide om en løsning som er til det beste for begge parter
    Som voksen er det viktig at du tydeliggjør at det er handlingene du ikke  aksepterer,  og at du er like glad i barnet uansett.
   
I en fersk undersøkelse Ipsos MMI har utført på oppdrag fra Dagbladet, svarer 34 % at de enten alene eller sammen med noen mobbet andre da de var barn. Dette er tall voksne på barns arenaer må ta på største alvor, og som krever handling fra alle selv om mobbingen kan være vanskelig å oppdage.
”Det er helt for jævlig å tenke på at jeg var med på å ødelegge livet til minst én gutt.   Latteren og de hånlige kommentarene vi gav ham   i alles påhør, og markeringen av at ingen av oss ville sitte ved siden av ham eller være på lag med ham.   Hvorfor var det ingen som skjønte at vi egentlig var usikre og redde for å være utafor selv, hvorfor var det ingen voksne som snakket med oss?” Mads 19 år.

Relaterte artikler
Les om hva du kan gjøre ved mistanke om at barn blir mobbet
Visste du at mobbingen ofte er skjult for den som kan gjøre noe med den?
 

 

Unicef