Når barn blir mobbet, hva gjør du?

Når barn blir mobbet, hva gjør du?
Som voksen på barns arenaer har du sikkert lagt merke til - eller fått mistanke om at barn mobbes og holdes utenfor uten at du har visst hva du kan og bør gjøre. Her er noen råd til deg.

Det er ikke alltid at barn selv forteller at de blir mobbet, eller at foreldre og skolens personale oppdager at barn blir mobbet. Dessverre er det slik at mobbing altfor ofte er barn og unges hemmelige mareritt. Mange barn er redde for at mobbingen blir verre hvis voksne får vite om det, og er redde for å bli stemplet som sladrehank. Mange barn ønsker heller ikke å skuffe eller bekymre foreldrene sine, og gjør derfor nesten hva som helst for å skjule det de opplever. Barn og unge opplever også at det å være en som utsettes for mobbing - eller å være en som mobber - er forbundet med stor skam.   Det betyr at vi som voksne må være ekstra oppmerksomme når vi mistenker eller ser at barn faller utenfor – og at det er vi som må ta initiativet til å snakke om det som er vanskelig.

Varselsignaler

 •     Gjentatte utsagn om at noen er slemme, og at barnet aldri får være med på leken eller alltid blir valgt til sist
 •     Virker redd for, eller har sterk motvilje mot å gå i barnehagen, på skolen, trening etc.
 •     Mister interesse for aktiviteter det tidligere har likt godt
 •     Ikke lenger vil være med andre hjem, slutter å invitere, eller aldri blir invitert med andre
 •     Dårlig appetitt, hodepine og magevondt
 •     Urolig nattesøvn, mareritt, gråter i søvne

NB. Flere av disse signalene kan være tegn på andre forhold i livet som er vanskelig og til bekymring for barn. Men varselklokkene skal ringe hos voksne, og vi skal aldri utelukke at mobbing kan være selve årsaken eller medvirkende.


Dette kan du gjøre hvis du mistenker at barn blir mobbet

 

 • Finn sannheten, men unngå lange forhør. Det er viktig å følge barnets tempo og ikke være styrt av eget behov for å vite. Dersom barnet vegrer seg mot å snakke, kan den voksne for eksempel si: Jeg vet at dette er vanskelig å snakke om for mange barn, men husk at jeg gjerne vil hjelpe deg og at vi kan snakke om det når du har lyst.
 • La barnet foreslå tiltak og løsninger. Selv om vi ikke kan være med på å sende mobberen til månen, er det godt for barn å kjenne at de er delaktige i å finne løsninger, og oftere enn vi voksne er klar over, har barn konstruktive forslag vi bør lytte til og ta på alvor. Det kan redusere/forbygge følelse av maktesløshet
 • Dersom det ikke gjelder ditt eget barn, er det viktig at du ikke lover barnet at du ikke skal si det til noen. Foreldre eller andre voksne rundt barnet bør involveres så raskt som mulig.
 • Når barn forteller oss noe som er vondt og berører oss, får vi voksne ofte en sterk trang til å trøste og love at alt skal bli bra igjen og at dette skal de aldri oppleve igjen. Det er viktig at vi ikke lover mer enn det vi vet vi kan holde. I enkelte tilfeller tar det lang tid å løse situasjonen. Da er det bedre at vi sier at vi skal gjøre alt vi kan for dem, og at vi ikke skal gi oss før det blir bedre.
 • Dersom det er ditt barn det gjelder: 1. Ta rede på hvordan barnet ditt er- og har det i barnhagen, på skolen osv og i relasjon med andre barn. 2. Be om at skolen fatter enkeltvedtak, slik at saken blir undersøkt grundig og at det blir utarbeidet en oppfølgingsplan

   
Relaterte artikler
Les om hva du kan gjøre ved mistanke om barn som  mobber
Visste du at mobbingen ofte er skjult for den som kan gjøre noe med den?

 

Unicef