Mobbing skjer også i barnehagen

Mobbing skjer også i barnehagen

Debatten om det forekommer mobbing i barnehagen, raser i fagmiljøene. Vi har invitert Foreldreutvalget i Barnehagen til å skrive om dette fenomenet.

Den 4. mai 2012 lanserte Nasjonalt foreldreutvalget for barnehager (FUB) sin brosjyre ”Mobbing i barnehagen”. Bakgrunnen for brosjyren er FUBs engasjement og part i Manifest mot mobbing.

Lanseringen av brosjyren har skapt en etterlengtet debatt, og på FUBs facebookside engasjerte både høyskolemiljøet og foreldre seg. FUB mottok mange henvendelser fra foreldre som enten selv har opplevd å bli mobbet eller har barn som hadde vært utsatt for dette. Deres samlede budskap var at det var på høy tid å settes mobbing i barnehagen på dagsorden!

Høyskolemiljøet viste seg mer skeptisk. Morten Solheim, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus uttalte bla.: ”Budskapet i denne brosjyren er kontroversielt og vil forhåpentligvis skape debatt.” Debatt skapte det, og det er FUB takknemlig for.

FUB mener at uansett hva fenomenet kalles; mobbing, trakassering eller erting, så rammer det barnet og er alvorlig.

Mobbing kommer til uttrykk på mange forskjellige måter, også i barnehagen. Alle former for mobbing er alvorlig og barn opplever alt fra slag og spark til systematisk utestengelse. Sistnevnte er en traumatisk form for mobbing, og ikke alltid så lett å få øye på for de voksne . Barn som holdes uten for det sosiale felleskap, kan få dype sår i sjelen sin og et ødelagt selvbilde. Dette er skader barnet lett kan ta med seg inn i det videre sosiale livet på skolen. Men, også barn som mobber får ødelagt sitt selvbilde, det å bevisst gå inn for å trakassere andre gir ingen god næring til barnets utvikling av eget jeg.

Det snakkes lite om mobbing i barnehagen. Årsaken til det er kanskje at det finnes lite forskning og litteratur om temaet. Så langt har diskusjonen alt for ofte endt opp med en debatt omkring hvorvidt man kan definere det som mobbing i barnehagealder, og om "handlingene" (mobbingen) kan defineres som intensjonell. Dette gjør at en del barn i barnehagen ikke blir fanget opp, når det gjelder å bli utsatt for krenkende atferd, utestenging og avvisning. 

Foreldre kan ikke akseptere at barn utsettes for krenkende atferd i barnehagen, og FUB er opptatt av handling: FUB mener at temaet må settes på dagsorden og ønsker å skape debatt om hva som må gjøres. FUB mener også at det er behov for en sterkere og tydeligere fokus på den voksnes rolle i det å forebygge mobbing i barnehagene.

Det er i barnehageperioden vi virkelig kan forebygge mobbing, og jobbe inn gode holdninger hos barna i forhold til hverandre. Ingen barn skal behøve å oppleve det vonde og grusomme det er å bli mobbet og trakassert, heller ikke i barnehagen. Mobbing går ikke over av seg selv, det er de voksnes ansvar å skape en mobbefri barnehagehverdag. Et mobbemanifest og fine planer er ikke tilstrekkelig i seg selv, det viktigste er ansvarsbevisste, kompetente og tilstedeværende voksne som ser barna og handler.

http://www.fubhg.no/

 

Unicef