Inkluderende miljø på foreldremøter

For mange foreldre kan det oppleves vanskelig og sårt å ta opp temaet mobbing, og hvordan skape et inkluderende miljø. UNICEF Norge har utviklet materiell som kan gjøre det lettere.
DU er en del av løsningen!

”Hvis foreldregruppa lykkes med å skape et godt klima og samhold, bryr seg om hverandres barn, vil dette smitte over på barna og deres forhold til hverandre”. (May Britt Drugli, førsteamenuensis ved RBUP)
Som følge av mobbing barna imellom, kan det utvikle seg et spent og vanskelig samarbeidsmiljø også blant foreldrene. En del foreldre vegrer seg for å stille opp på foreldremøter, særlig når klasse- eller barnehagemiljøet er et tema, i redsel for hva som kan komme frem om deres barn. Noen er redd for beskyldninger rettet mot dem, eller synes rett og slett det er for vanskelig å snakke om hvordan deres barn har det, og er redde for både egne og andres reaksjoner.   For å forebygge at slike fastlåste situasjoner oppstår, er det viktig – så tidlig som mulig - å finne en felles plattform når det gjelder å forstå hva mobbing er, samt involvere seg og ta ansvar når vanskelige situasjoner oppstår. Foreldremøter kan være en svært god anledning til å gjøre dette. Her er noen tips til hvordan dette kan gjøres på en måte som kan oppleves god for alle foreldre:

  • Sende ut invitasjon i god tid, slik at alle får forberedt seg godt.
  • Informere om hva formålet med møtet er. For eksempel: Kunnskap om hva mobbing er, diskutere hvordan foreldrene kan bidra til et inkluderende miljø for barna, hvem og hvordan tar vi kontakt med hverandre når vanskelige situasjoner oppstår og hvordan ønsker du at andre foreldre skal være mot ditt barn i en sårbar periode.
  • Understreke i invitasjonen at konkrete situasjoner eller enkeltbarn ikke skal diskuteres i plenum, slik at ingen skal sitte og være redde for hva som kommer frem på møtet.
  • Under møtet forsøke å skape forståelse for at det kan være vanskelig for enkelte å møte opp, slik at man unngår holdninger som for eksempel ”typisk at dem som trenger det mest, ikke kommer” osv.
  • Dersom man vet om foreldre som kvier seg for å komme, kan det være lurt at noen tar spesielt ansvar for å ta kontakt med dem og vise at de er velkomne og at deres bidrag er ønsket.
  • Sørge for at de som ikke møter opp, får god informasjon fra møtet i etterkant. For flere praktiske råd til hvordan man kan tematisere viktigheten av å se andres barn og bidra til et inkluderende miljø, anbefaler vi  vårt gratis barnehage- og skolemateriell.

”Til alle dere mødre og fedre som lar ungene deres invitere alle unntatt to: neste gang dere tar en pause fra pølser og brus, og lener dere tilbake og nyter synet av glade barnefjes, husk at noen andre er lei seg. Og vit at følelsen av å være utenfor, den blir med dem. (Tone Huse, samfunnsgeograf, fra UTFALL i A-magasinet, 15.april 2011)

Relaterte artikler

Hva kan du gjøre dersom du mistenker mobbing, eller oppdager barn om mobber
Hva kan du gjøre dersom du mistenker eller oppdager at barn mobbes

 

Unicef