Foreldre er forbilder

Foreldre er forbilder
I alt vi sier, gjør og skriver er vi forbilder for våre barn. Å snakke fint om andre barn og voksne kan gjøre en forskjell for andre, sier FUG-lederen Christopher Beckham.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er opptatt av et godt hjem-skole-samarbeid. Det er viktig at alle foreldre engasjerer seg i sitt barns skolegang. Alle foreldre er ressurser for sine barn, sier FUG.

- Men vi kan være ressurspersoner også for andre barn enn våre egne. Og det kan gjelde for andre ting enn skolearbeidet, sier Beckham.

Åpne dører
Han mener voksne må være seg bevisst at de er rollemodeller i alt de foretar seg i hverdagen. Vår holdninger og handlinger blir raskt plukket opp av de yngste.   

- Vi må huske på måten vi omtaler andre på, naboer, kolleger og skolekamerater. Ofte kan det falle ubetenksomme kommentarer rundt middagsbordet. Uten at vi vet det har vi sådd en negativitet overfor andre som kan få følger. Det kan gjøre andres hverdag vond, sier han.

- Har vi mulighet til det, bør vi ha åpne dører for andres barn og oppmuntre barna våre til å invitere andre med hjem. Og kanskje ikke bare de mest opplagte: bestevennene. Hva med den nye jenta i klassen eller den nye nabogutten. Har de noen å være sammen med?

Ofte kan det å bli sett av andre voksne enn foreldrene også ha avgjørende betydning uten at verken den voksne eller barnet vet det der å da. - Det er kanskje særlig viktig hvis de kommer fra familier med utfordringer, sier Beckham.

Inkluderende voksne

Det at voksne går foran som gode eksempler og inviterer hjem andre voksne som kanskje ikke er fra den opplagte omgangskretsen, kan også ha en positiv effekt på barnas samvær. - Hvis familiene kjenner hverandre, både barn og voksne, blir det enklere å ta opp episoder når de måtte dukke opp. Det at barna vet at de voksne kjenner hverandre kan virke som en slags beskyttelse, mener Beckham.

Sosiale medier

Også på andre måter kan voksne spille en rolle som forbilder: i sosiale medier.  
- Vi må se i øynene at både barna og vi voksne kommer til å bruke stadig mer tid på å kommunisere digitalt. Det har mange positive sider.
- Men fordi dette er medier som bidrar til hurtig spredning av et budskap og leses av barna våre, krever det at vi følger visse spilleregler. Her må vi foreldre vise nettvett og ikke slenge rundt oss med ukvemsord og ubetenksomheter som kan såre andre, sier FUG-lederen. Les mer om hvordan du kan bry deg om ditt barns skolehverdag på www.fug.no.    

Relaterte artikler   
Hva kan du gjøre dersom du mistenker mobbing, eller oppdager barn om mobber
Hva kan du gjøre dersom du mistenker eller oppdager at barn mobbes
Et inkluderende og trygt miljø som tema på foreldremøtet

 

Unicef