Barns rett til beskyttelse – et felles ansvar

Barns rett til beskyttelse – et felles ansvar

Vi har invitert unge voksne i rettighetsbasen Unge Duer til å komme med sine tanker om mobbing og hva dette innebærer for den enkelte. Her er første utdrag.

Artikkel 19 i Barnekonvensjonen handler om beskyttelse mot omsorgssvikt og overgrep, og forplikter også statene til å beskytte barn mot vold fra andre barn, herunder mobbing og andre former for trakassering. Mobbing blant barn er et alvorlig problem som i særlig grad finner sted på skolene. Det gjør at det stilles krav til hvordan skolene håndterer mobbing men også til hvordan alle voksne i miljøet til barna håndterer dette problemet.

To unge duer har gjort seg noen kloke og sterke refleksjoner om mobbing, hva dette innebærer for den enkelte, hvordan dette kan forebygges, og hvordan mobbing kan håndteres når det først finner sted.

Ung Due Elisabeth: 25 år, student og opptatt av barns psykiske helse

Alle elever har rett til ikke å bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, diskriminering, rasisme eller utestenging. Skolen plikter å gripe inn om elevene opplever å ha et dårlig skolemiljø. Både den som utsettes for trakassering, og den som utøver krenkelser har behov for hjelp. At noen ser og identifiserer problemet, kan bidra til effektive tiltak, og dempe skadevirkningene for elevene på et tidlig tidspunkt. Å reagere når man ser noen som har det vondt er alle sitt ansvar.

Ung Due Flexi: 24 år, hip hop-artist og vokalist i Tredjestanden

Det er veldig viktig med etterlevelse av reglene som skal beskytte barn og unge mot mobbing. Mobbing er at av flere symptomer på forskjeller og ujevnheter i samfunnet. Mangel på kunnskap og toleranse er også faktorer som bidrar til at unge fryses ut og mobber hverandre. Noe av det jeg ønsker meg mer av i skolen, er et økt fokus på konstruktive grunnverdier, respekt for individualitet samt forståelse for de forskjeller og likheter som verden har å by på. Lærere som må bruke et system hvor alle blir betraktet utfra samme forutsetninger er også med på å grave kløften mellom folk større. Jeg tror at en avvikling av karaktersystemet, innføring av en mer praktisk læremetode og et mer konstruktivt system for barnas kunnskapshøsting, er en helt naturlig og sunn konsekvens samfunnets utvikling. Man kan ikke løse et problem fra samme bevissthetsnivå som skapte problemet, sa en klok mann. Dette er grunntanken jeg har for fremtiden, og dette er hva jeg tror vil forandre menneskehetens ferd på Moder Jord!

Skrevet av: Cecilia Dinardi

Unge Duer er en rettighetsbase bestående av Cecilia Dinardi og unge skribenter og foredragsholdere. Vår hovedmålsetting er å bidra til bedre etterlevelse av barns rettigheter i alle samfunnsområder, og være aktive samfunnsdebattanter. Vi har særlig fokus på rettighetsperspektivet og erfaringsbasert kunnskap. Menneskeverd og rettferd, av og for unge.

Besøk Unge Duer: http://ungeduer.com/

 

Unicef