Myggen skal ikke få siste stikk

Spesialimpregnerte myggnett redder tusenvis av liv hvert år.

Malaria

Hvert minutt dør ett barn av Malaria. De fleste har ikke fylt fem år ennå og bor i Afrika sør for Sahara. Dette skjer selv om sykdommen enkelt kan forhindres ved bruk av impregnerte myggnett. UNICEF trapper nå opp kampen mot malaria- den tredje verste barnedreperen i verden.

  • En kvinne hviler med barnet sitt under et insektsbehandlet myggnett for å redusere eksponeringen for malaria i Senegal. Malaria står for 30 prosent av alle dødsfall blandt barn i Senegal. UNICEF støtter distribusjon av myggnett og forebyggende behandling.
Hva gjør UNICEF?

Impregnerte myggnett beskytter

Å sove under behandlede myggnettinger er den mest effektive metoden for å unngå malariasmitte. I kampen for å utrydde malaria har derfor UNICEF sammen med sine partnere økt produksjon og distribusjon av impregnerte myggnettinger. I tillegg jobber vi med integrerte informasjonskampanjer, for å nå ut til flest mulig med informasjon og kunnskap om bruk av myggnettinger og hvorfor det redder liv. Gjennom å jobbe med myndigheter sørger vi også for å forbedre helsetilbudet i landene, slik at flere får tilgang på livsviktig behandling mot malaria.

  • 15 måneder gamle Fatimata lider av malaria og anemi, og ligger her for behandling på et sykehus i Sierra Leone.
Ennå mye igjen

En av de vanligste dødsårsakene

I 2008 satte FN i gang en storsatsing for å bli kvitt Malaria. Siden da er antallet malariatilfeller halvert. Men dette er en skjør seier. Utslitte nett må byttes ut, hvis ikke vil antallet malariatilfeller øke raskt igjen. Selv om sykdomstilfellene er kraftig redusert dør fortsatt  600.000 småbarn hvert år av et myggestikk.Infeksjonen har influensalignende symptomer, og medfører høy feber, store temperatursvingninger, hodepine, oppkast og tretthet. Malaria kan i de fleste tilfeller behandles, men uten tilgang på eller midler til hurtig behandling ender sykdommen fatalt for hundretusener barn hvert år. 

  • En lege utfører en malariatest i landsbyen Manadougou, Mali. I Afrika sør for Sahara dør to barn under fem år av malaria hvert eneste minutt, til tross for at dette er en sykdom som enkelt kan forhindres ved bruk av impregnerte myggnett.
Gjør noe idag

Hva kan du gjøre?

Du kan være en viktig brikke i kampen for å utrydde malaria gjennom å støtte UNICEF. Gjennom å kjøpe impregnerte myggnettinger i vår nettbutikk, sørger du for at flere familier får muligheten til å unngå smitten. Ved å bli UNICEF-fadder hjelper du oss i arbeidet med å forbedre helsestasjoner og helsesystem, og bidrar slik til at flere får muligheten til å få livsviktig behandling dersom de blir smittet av sykdommen.

Unicef