Kristin Oudmayer brukte dagdrømmer som en livline da hun som liten jente hadde det vanskelig. – Drømmer gir deg et friminutt, sier hun.

UNICEFs fagansvarlige for oppvekst og inkludering er for mange mest kjent som ansvarlig for programmet «Du kan være Den Ene», som satte fokus på at én voksen som bryr seg kan gjøre en forskjell for et barn. Kristin Oudmayer har selv kjent på hvor viktig det kan være å ha drømmer og bevare troen på fremtiden. Det har barn til felles, enten de lever i krigsrammede land eller har det vanskelig her hjemme i Norge.

– Jeg hadde det utrolig tøft i min barndom. Vi hadde ekstremt lite penger, og det var mye uro og rus rundt meg. Det begrenset mulighetene mine til å oppleve fine ting, forteller Oudmayer.

Tilværelsen ble litt lettere av å ha drømmer å klamre seg til.

– Jeg satt på rommet og drømte om det jeg hadde lyst til å oppleve, og jeg har sterke minner om hvor viktig det var.

DRØMMER GIR DEG ET FRIMINUTT: UNICEFs fagansvarlige for oppvekst og inkludering, Kristin Oudmayer

Friminutt

Selv om Oudmayer kan le litt av innholdet i drømmene i dag, vet hun at det var denne virkelighetsflukten og troen på fremtiden som holdt henne oppe i barndommen.
– Jeg drømte om at jeg var i Afrika og kjørte kabriolet med Morten Harket. Jeg gikk gjennom den drømmen gang på gang. Det ble livsviktig for meg i den situasjonen. Drømmen holdt meg oppe, jeg så for meg at ting kunne bli annerledes, og at det fantes andre muligheter for meg.

Drømmen ga henne et friminutt fra det som var vanskelig.
– Det er den viktigste funksjonen for en drøm hos et menneske, understreker hun.
For barn blir drømmene en virkelighetsflukt de kan gå inn i her og nå.
– Du trøster ikke barn ved å si at om fem år eller åtte år får du et bedre liv. Det er vanskelig å se for seg. Barn har ikke det samme forholdet til tid som oss voksne. Det handler om å se etter muligheter for å ha det bra her og nå.

Ifølge Oudmayer er det viktigste hvordan vi voksne møter barn, hvordan vi ser dem, gir dem muligheter og følelse av å høre til.
– Å se altfor langt frem er det ikke mye trøst i. Det viktige er hvordan vi gir dem følelsen av her og nå.

> Les også: Historien til Hanaa (8)

UNICEF sommer kampanje nedsatt funksjonsevne
LITT FRI: Drømmer gir barn et lite friminutt fra det som er vanskelig, sier UNICEFs Kristin Oudmayer. Hanaa drømmer om å bli fysioterapeut og hjelpe barn. Men mest av alt, drømmer hun om fred.
BLi UNICEF-fadder i dag!

Sterk psyke

Ideelt sett skulle vi selvsagt stoppet all krig, sørget for at all medisinsk hjelp kom frem, og lagt til rette for et trygt og godt liv, påpeker hun. Men vi vet jo at det ikke er mulig.
– Derfor må vi skape øyeblikk der vi formidler håp om at livet kan bli bedre.
Slikt håp kan barna få gjennom å møte voksne som har et ønske om å gi av sin tid, erfaring, varme og eget håp for å hjelpe barna.
– Det har ekstra stor betydning for barna som er i vanskelige situasjoner. Voksne kan vise interesse, formidle at de ser hvem barna er og hvilke ressurser de har og skape håp om at de kan få realisert de ressursene, sier Oudmayer.

Barn er, ifølge Oudmayer, veldig utholdende og tåler mer enn vi kan forestille oss.
– De har en fantastisk evne til å sette pris på små lyspunkter.

Men håpet og motet kan knekkes over tid.
– Det skal mye til, men kan skje hvis barn opplever svik gang på gang, kjenner at situasjonen ikke endres og at stemmen deres ikke høres og betyr noe. Det er ikke slik at håpet slukkes over natta. Det er en gradvis prosess, sier Oudmayer.
– Knekkpunktet kommer når barn opplever at de sier ifra, møter voksne som ikke ser dem og ikke gir den hjelpen og tryggheten de trenger. Da ser en hvordan lyset og håpet slukner. Ingen forstår meg og ingen holder ut.

> Les også: Bak hvert eneste tall finnes det en drøm

UNICEF sommer kampanje nedsatt funksjonsevne
STERKERE ENN VI TROR: Barn har en sterk psyke og tåler mer enn vi kan forestille oss, sier Kristin Oudmayer. Det er Batoul et levende bevis på. Selv etter å ha mistet hele familien sin og en hånd, har hun funnet mot og lysglimt i tilværelsen igjen.

Vær tålmodig

Lysglimtet er at barn som har mistet mot, håp og drømmer kan få det tilbake.
– Absolutt! Men det er viktig at vi voksne forstår at det ikke er gjort over natta. Det handler om å bygge opp tillit, vise at vi voksne holder mål, er der og holder ut sammen med dem.

Det krever også sitt av voksne som er rundt barna som har mistet troen. Vi vil så gjerne at alt skal gå over med én gang, men det gjør det ikke.
– Vi forventer fortere fremgang enn barna er klare for. Mye må erfares og korrigeres, men ofte er det barna har opplevd så vanskelig for de voksne selv, at de nesten ikke holder ut. Ønsket om at det skal gå over gjør ekstra inntrykk når barn lider. Vi vil hjelpe fort, og håper barna responderer raskt. Men barn trenger tid for å komme tilbake til et normalt liv.
Oudmayer understreker at tålmodighet er stikkordet.
– Når barna erfarer noe positivt mange ganger, kommer troen på at det finnes håp og mulighet for bedre liv tilbake.

Støtt UNICEFs langsiktige arbeid. Bli UNICEF-fadder i dag!

Unicef