Du er her:

Unicef

Kvalitet i skolen

Tilgang til skolegang er ikke alltid bra nok. Noen ganger er kvaliteten i skolen lav, og læringsmiljøet ikke godt nok. UNICEF har utviklet en barnevennlig tilnærming til skolen for å sikre at den holder høy nok kvalitet.  I de barnevennlige skolene blir barns rettigheter beskyttet, og deres stemmer hørt