Kvalitet i skolen

Tilgang til skolegang er ikke alltid bra nok. Noen ganger er kvaliteten i skolen lav, og læringsmiljøet ikke godt nok. UNICEF har utviklet en barnevennlig tilnærming til skolen for å sikre at den holder høy nok kvalitet.  I de barnevennlige skolene blir barns rettigheter beskyttet, og deres stemmer hørt

  • Ei jente leser høyt for klassen sin på en UNICEF-støttet barnevennlig skole i Muogna i Mali
HVA GJØR UNICEF?

På lag med barna

Kvalitetsutdanning betyr utdanning som jobber på lag med barna og som gjør dem i stand til å oppnå sitt fulle potensial. UNICEF arbeider for en rettighetsbasert utdanningsmodell som fokuserer på kvalitet, og ser barnas behov i en læringsprosess. Skoler som møter et visst kvalitetsnivå kalles Barnevennlige skoler. 

Kriteriene er mange for å være en Barnevennlig skole, men det innebærer blant annet at det skal være drikkevann og toalettanlegg på skolen, ikke være lenger enn 3 km skolevei og barna skal ha skolemateriell og lærere nok til å kunne lære effektivt.. Det bygges klasserom, brønner og utdannes lærere, samtidig som UNICEF jobber for et bedre utdanningssystem gjennom å aktivt påvirke myndighetene.

Skolen må også være:rettighetsbasert, kjønnsnøytral, akademisk effektiv, helsefremmende, trygg og beskyttende, og sist men ikke minst på lag med lokalsamfunnet.

 

 

  • På denne barnevennlige skolen i Garissa i Kenya har alle barna tilgang til pult, og lærerne har fått opplæring i barnevennlig metodikk.
FREMDELES MYE IGJEN

Dårlig skole er som ingen skole

Det er stor forskjell på hverdagen til barna på en barnevennlig skole og på en skole som ikke har fått en slik støtte. For mange barn er ikke skolen nødvendigvis en positiv opplevelse. Noen møter vanskelige forhold, som manglende læringsmateriell, eller dårlige sanitære forhold. Andre mangler kompetente lærere og godt pensum. Noen må takle diskrimintering, mobbing eller vold. Slike forhold støtter ikke opp om et godt miljø for å lære og å utvikle seg, og ingen barn burde oppleve dette. Tilgang til utdanning av lav kvalitet er i mange tilfeller ensbetydende med å ikke få noen utdanning i det hele tatt. Det er lite poeng i å tilby skole hvis kvaliteten er så dårlig at barnet ikke lærer seg å lese, skrive og regne.

 

  • Alle barnevennlige skoler har klasserom med tavler. Denne jenta fremfører et matteproblem på skolen sin i landsbyen Guivagou i Mali.
HVA KAN DU GJØRE?

Samle inn penger til utdanning

Du kan ta del i å sørge for at alle barn får gå på barnevennlige skoler, ved å støtte vårt arbeid. Du kan for eksmpel bli fadder, eller starte din egen innsamlingsaksjon til støtte for utdanning

Unicef