Det bærende prinsippet i FNs barnekonvensjon er at alle barn har lik rett til å vokse opp og utvikle seg til sitt fulle potensiale.  

For barn som vokser opp i Norge betyr det i praksis at deres rettigheter etter Barnekonvensjonen skal respekteres, og at alle barn som vokser opp i Norge, skal sikres likeverdige oppvekstvilkår. Dette gjelder uavhengig av hvor i landet en bor og hvor lenge en har bodd i Norge. 

Dessverre viser UNICEF Norges Kommuneanalyse: Oslo at det er store forskjeller i hvor mye penger bydelene bruker på tjenester til barn og unge og hvor godt innhold det er i tjenestene de leverer.

 

Under kan du søke opp resultatet til din bydel 

Søk opp din bydel her

Her kan du se hvordan bydelene rangeres innenfor hver sektor. Du kan også søke opp din bydel og se nærmere på hvordan bydelen gjør det innenfor hver enkelt sektor og hvordan den gjør det når man ser på utgiftene samlet.

Klikk på menyen for velge å hva du ønsker å se på. Husk å velge hvilken bydel du ønsker å se på når du endrer menyvalg.

For å ta hensyn til årlig variasjon representerer tallene et gjennomsnitt over tre år. Det vil si at resutatet for 2019 representerer et gjennomsnitt av data fra 2016 - 2018.

LAST NED

Last ned årets rapport her:

 

Last ned tidligere rapporter her:

Unicef