Barna rammes alltid verst i en katastrofe

I land som Syria, Sør-Sudan, Jemen og Ukraina er barn fanget i voldelige konflikter.  Millioner av barn frarøves sin barndom. De er tvunget på flukt fra sine hjem.

Andre steder, som i Nepal, Haiti, Fiji, Myanmar og Filippinene ser barn sine hjem og lokalsamfunn knust av naturkatastrofer som jordskjelv, tyfoner og flom.

Uansett hvor og når barn blir fanget i en katastrofe er Unicef-ansatte på plass og gir umiddelbar, livreddende hjelp og omsorg. Men vi er der også lenge etter for å hjelpe familier gjenoppbygge sine liv. 

Aldri tidligere har UNICEF håndtert så mange katastrofer parallelt som vi gjør akkurat nå. I 2016 jobbet UNICEF i 344 katastrofer i 108 land. I alt trengte 125 millioner mennesker humanitær hjelp som følge av krig, fordrivelse og naturkatastrofe. Og som alltid er det barna som rammes hardest. 

I katastrofeutsatte områder har vi forhåndslagret nødhjelp. Vi har kontorer i 190 land og territorier som kjenner de lokale forholdene, og vet hvilken type nødhjelp som trengs hvis en katastrofe inntreffer. Vi sørger for at de som er rammet får vann, mat, tak over hodet, klær, medisiner, vaksiner og helsetjenester. Vi beskytter barna mot vold, overgrep og utnytting.

Men vi trenger mer penger for å hjelpe. Gi en gave nå.

344
I 2016 var UNICEF til stedet og reddet barns liv i 344 humanitære katastrofer i 108 land.

Raskt svar på langsiktig hjelp

Når en humanitær katastrofe inntreffer, samarbeider UNICEF sine spesialister med regjeringer og andre humanitære partnere for en rask vurdering av barns umiddelbare behov. Dette gir oss et umiddelbart og totalt overblikksbilde slik at vi kan sette inn hjelpen der de mest sårbare barna er og kan hjelpe mest mulig effektivt i de kritiske første timene av en nødhjelpsituasjon.

Selv når katastrofene ikke skrives om av media er UNICEF der for å beskytte barn når deres verden er blitt snudd på hodet på grunn av konflikt, jordskjelv eller andre naturkatastrofer. Vi er der også for å hjelpe de å gjenopprette sine liv i ettervirkningen av katastrofen. For selv om vi må redde liv der og da, kan skadene påvirke barns tilgang på helsetjenester og utdanning i lang tid etter. 

 

 
13,6 millioner
I 2016 fikk 13,6 millioner mennesker tilgang til rent vann

Livreddende forsyninger, hvor enn det er behov

Med permanente kontorer i mer enn 190 land, er vi godt rustet til å koordinere hjelp både i luft og til lands. 

Vårt nødhjelpslager i København og regionale lager i andre deler av verden gjør at vi kan sende ut nødhjelpsforsyninger som vannkanner, kosttilskudd, myggnett, mobile skoler og vaksiner raskt. 

 

Beskyttelse

UNICEF tilbyr også trygghet og læringsmuligheter for barn på beskyttede barnevennlige sentre og provisoriske skoler. Slik gir vi også psykososial støtte til barn som ofte sliter med traumer etter påkjenningene de har vært gjennom. 

I land som Sør-Sudan hvor barn har vært fanget i konflikt og rekruttert som barnesoldater, jobber vi med å frigjøre barn fra væpnede grupper og hjelper de med å gjenforenes med sine familier og reintegreres i sine lokalsamfunn. 

 

 

 

6.4 MILLIOner

Vi har gjort det mulig for 6.4 MILLION barn påvirket av katastrofer å kunne få skolegang i 2016  

 

Støtt vårt arbeid for å redde barns liv

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef