SULT I JEMEN OG ØST-AFRIKA

Akkurat nå, i et belte som strekker seg tvers gjennom det østlige Afrika gjør krig, tørke og matmangel at flere millioner barn og familier sulter. I Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen sulter 20 milloner barn, mer enn 800.000 av dem er livstruende underernært. Det er et desperat behov for livreddende mat - uten slike forsyninger kan hvert femte barn dø. UNICEF jobber i alle landene som er rammet av sult, for å forhindre at millioner av barn lider eller dør som følge av sult, sykdom eller utmattelse. Vi sørger blant annet for helsetilbud, rent vann, nødmat og ernæringstilskudd for å forhindre at barna får permanente skader som følge av langvarig underernæring.

OMFANGET AV KRISEN ER OVERVELDENDE

Nesten to millioner barn er alvorlig underernært i Jemen. Tidligere å år ble det erklært hungersnød i deler av Sør-Sudan, hvor mer enn 270.000 barn er av livstruende underernært. Også deler av Somalia og Nigeria er på randen av hungersnød. Vi må handle nå for å redde så mange barn som mulig. Felles for de fire landene er at situasjonen er utløst av tørke og brutale borgerkriger som har drevet millioner på flukt. Når bønder må rømme fra jordene sine og søkte tilflukt i nabobyer og naboland, kan de ikke produsere den maten som regionen til vanlig er avhengig av. Matmangelen rammer brana først.

Situasjonen forverres av utbrudd av epidemier. I Jemen lider 370.000 barn av kolera i det største utbruddet vi noen gang har sett. Kolera rammer underernærte barn ekstra hardt fordi det forhindrer dem i å ta til seg næring. Mange av barna er for svake, de overlever ikke.

HVORDAN JOBBER UNICEF?

Fra våre helsesentre identifiserer vi hvilke barn som er underernært. Livstruende tilfeller tilfellene trenger medisinsk behandling, og sendes videre til sykehus. Mindre alvorlige tilfeller kan behandles på stedet med energimatpakker som gjør at underernærte barn raskt skal gå opp i vekt. Den krever ingen tilberedning og kan spises rett ut av posen. Tre energimatpakker om dagen kan være alt som skal til for å redde livet til et undernært barn i løpet av bare to uker.

Barn som er svekket av sult er ekstra sårbare for sykdom. Væsketapet som diaré fører med seg kan ta barneliv i løpet av bare noen timer. UNICEF sørger derfor for at det rent vann, hygieneprodukter og gode sanitærforhold i flyktningleirer og andre steder der mange oppholder seg. Vi sikrer også vaksine mot smittsomme sykdommer som meslinger, polio og difteri.

Vi oppretter stadig nye sentre i de sultrammede områdene. Der lærer vi også opp helsepersonell i å identifisere og behandle underernæring.

Uten nok mat og rent vann står barna i fare for å dø. Vi trenger din hjelp.

I Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen sulter 20 milloner barn, mer enn 800.000 av dem er livstruende underernært.

Hva er situasjonen i...

Jemen

Jemen er det landet som er hardest rammede av sultkatastrofen. Etter tre år med krig er det et enormt behov for forsyninger som mat, medisiner og rent vann. Ingen steder i Jemen er trygge for barn. Det er til og med farlig å leke og sove. Siden konflikten brøt ut er seks barn drept eller lemlestet hver dag.

Alle offentlige tjenester i landet er i ferd med å kollapse. Hver eneste dag dør flere og flere barn av sykdommer som kunne vært unngått, som underernæring og kolera. De mer enn 27 millioner innbyggerne i Jemen ser nå en nådeløs humanitær katastrofe utspille seg. 

1,8 millioner barn underernært - for 400.000 av dem haster det å få livreddende terapeutisk mat. Samtidig står landet oppe i det verste utbruddet av kolera vi har sett noen gang. I løpet av de siste tre månedene er 400.000 barn smittet av kolera. 2.000 barn er døde som følge av sykdommen.

Under halvparten av landets helseinstitusjoner er i funksjon, og helsepersonell i landet har ikke fått lønn på mer enn ni måneder. Når nå et kolerautbrudd kommer på toppen av både underernæring og krigsskader, blir systemet totalt overbelastet. Mange må vente lenge på, og får kanskje ikke den hjelpen de trenger. Mye av vannforsyningssystemet er ødelagt, og i mange boligområder flyter kloakk og søppel omkring, og bidrar til å forgifte vannet. Dermed blir enda flere syke. To tredjedeler av alle jemenitter har ikke tilgang til rent drikkevann.

HVORDAN VIL MINE PENGER KOMME TIL NYTTE?

UNICEF jobber døgnet rundt for å gi barna den beskyttelsen de trenger. Vi har erfaring med å håndtere kolerautbrudd selv med begrensede midler. Koordinert innsats for å sikre rent vann, sanitærforhold og bedre hygiene gir raske resultater.

Siden krisen inntraff har vi sikret rent vann til fem millioner mennesker, vaksinert fem millioner barn mot polio og behandlet 240.000 barn mot alvorlig underewrnæring.

Med din hjelp kan vi sørge for langsiktig nødhjelp slik at barn ikke mister skolegang. Gjennom våre barnevennlige områder kan barn få psykososial støtte og hjelp til å bearbeide stress og traumer. Men vi klarer ikke nå ut til alle barn som lider. Akkurat nå står 10 millioner barn i fare i Jemen. 

Du kan helpe oss å nå ut til enda flere barn. 


Sør-Sudan

Takket være iherdig humanitær innsats er hungersnøden som ble erklært tidligere i år nå er over. Men framdles henger livene til mange millioner barn i en tynn tråd. Mer enn halve befolkningen - seks millioner mennesker - vet ikke hvor de skal finne sitt neste måltid. 

Seks år etter at landet ble selvstendig er den humanitære situasjonen verre enn noen gang. To millioner mennesker er på flukt. 1,1 millioner barn er underernært, en fjerdedel av dem står i fare for å dø. barn er livstruende underrernært og trenger umiddelbar hjelp. 17.000 barn er barnesoldater. Mer enn 2.500 barn er drept eller skadd i krigshandlingene siden 2013. 70 prosent av barn står uten skoletilbud – i alt 2,2 millioner barn. Det er den høyeste andelen i verden.

UNICEF jobber utrettelig for å bedre situasjoen for disse barna. Så langt i år har vi levert nødhjelp til mer enn en halv million mennesker. Vi har behandlet 80.000 barn for underernæring, sørget for at 180.000 barn har kunnet gjenoppta skolegang og gjenforent 1500 tidligere barnesoldater med familiene sine. 

 


Somalia

Etter nesten tre tiår med konflikt, har en ekstrem tørke rammet store deler av landet. Antallet barn som sulter har økt med 50 prosent siden januar til 1,4 millioner. 275.000 barn lider av alvorlig underernæring, noe som nidobler sannsynligheten for at de skal dø av smittsomme sykdommer som kolera, diaré eller meslinger som herjer i landet.

Under hungersnøden som herjet i 2011 omkom 260.000 mennesker, de fleste på grunn av disse sykdommene, og igjen ser vi at smittsomme sykdommer sprer seg blant de sultrammede. Så langt i år har vi registrert 7.000 tilfeller av meslinger. Sammen med våre partnere har vi derfor satt i gang en stor vaksinekampanje. Til nå har vi vaksinert 350.000 barn i håp om å stanse utbruddet. 

Fordi svært mange av de internt fordrevne trekker til urbane sentre er det avgjørende å bedre hygiene- og sanitærtilbud. Til nå har vi satt opp 30.000 latriner for å forhindre utbrudd av epidemier.

UNICEF har i løpet av året økt antall behandlindssentre fra 500 til 750 i landet. Så langt i 2017 har vi undersøkt nesten 300.000 barn for underernæring, og gitt 76.000 av dem behandling med livreddende terapeutisk mat. Slike energimatpakker gjør at underernærte barn raskt skal gå opp i vekt, og dermed unngå permanent skade.


Nigeria

I området rundt Tsjadsjøen utspuller det seg en større humanitær krise, hvor vold og ødeleggelse har drevet millioner på flukt. Mange hundre tusen barn er fanget bark konfliktlinjene, og ført til dramatisk økning i underernæring. Angrep fra Boko Haram og militære motoffensiver har fordrevet 2,3 millioner mennesker i de fire landene som grenser mot Tsjad-sjøen: Områdene nord-øst i Nigeria er hardest rammet, men også i Nord-Kamerun, vestre Tsjad og det sør-østlige Niger er situasjonen dramatisk. Flertallet av flyktningene lever i vertsfamilier som selv er blant de fattigste og mest sårbare i verden. Vital infrastruktur som helsesentre, skoler, vannledninger og veier er ødelagt.

Mange av barna som er fanget i konflikten har lidd ubegripelig vold og misbruk. De har mistet familiene, hjemmene sine og flere års skolegang. Jenter og kvinner som er kidnappet av Boko Haram har vært utsatt for fysisk og psykisk vold, tvangsekteskap, seksuelt slaveri og tvangsarbeid. Barn er innrullert som soldater eller bombebærere. Store landbruksområder er forlatt på grunn av konflikten, og nesten en tredel av befolkningen i regionen vet ikke hvor neste måltid skal komme fra. En halv million barn er underernærte, mange vil dø dersom de ikke får umiddelbar hjelp.


STØTT ARBEIDET VÅRT I OMRÅDET

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef