Inspirasjonsfilmer til materiellet

"Du er viktigere enn du tror - også for andres barn"

Den ene-inspirasjonsfilmer: ”Gutten med pinnen” er en del av materiellet til foreldre og ansatt i barnhagen. "Prinsen inni frosken” er en del av materiellet til foreldre og ansatte i skolen.

 

Filmen "Gutten med pinnen"

Filmen ”Gutten med pinnen” viser betydningen av å se barn.  Opptakene er fra Belset Barnehage, der styrer Nina Ousdal og mor Hanne Kvigne forteller fra sine erfaringer. Filmen er produsert av Cynergi.

Skal filmen vises på storskjerm velg 720p HD-versjon.

 

I filmen ”Prinsen inni frosken” forteller Ove sin historie til en 7. klasse om hvor viktig det var for han å ha en voksen som så og brydde seg. En svært tøff opplevelse som niåring preget Ove Grudes oppvekst og skolehverdag. Etter rollen som skolens sjefsbølle og foreldrenes verste skrekk i seks år, møtte han i åttende klasse en helt spesiell støttelærer som ble Den ene for han. Filmen er produsert av Cynergi.

Skal filmen vises på storskjerm velg 720p HD-versjon.