Den ene og næringlivet

Bedrifter er en viktig kanal for å nå voksne som kan være verdifulle ressurser for barn, samtidig som budskapet i ”Du kan være den ene” kan bidra med innhold knyttet til bedrifters verdigrunnlag.

Arbeidstakere vil være stolte av sin egen arbeidsplass, og legger stor vekt på samfunnsansvar og moral, ikke minst når de ser seg om etter ny stilling, sier Synnovate direktør Erik Dalen. Trivsel på jobb og det å yte sitt beste handler om mye mer enn å forhindre svinn og å bedre bunnlinjen, det handler om å jobbe for en bedrift som bryr seg – bryr seg om hverandre, om kundene og om barn og unge. Det handler om en bedrift som har omtanke for barn og som jobber for barns rettigheter.

Du er viktigere enn du tror - du kan utgjøre en positiv forskjell for barn rundt deg
«Noen ganger byr muligheten seg. Til den gode samtalen. Det varme smilet. Møtet mellom hjertene. Det kan skje når som helst, hvor som helst – ofte uten at vi er forberedt på det.» Henrik Syse, filosof og forfatter.
Den ene handler om å ”se” barn og om ansvaret voksne har overfor alle barn. I Den ene-konseptet for næringslivet ønsker vi å inspirere hver enkelt ansatt til å være Den ene både overfor barn de møter på sin arbeidsplass og i sitt lokalmiljø. Forandre en vond dag. Styrke et selvbilde. Se bakenfor den stille innesluttede gutten eller den utagerende jenta. Ofte er det ikke mye som skal til. Nyttige Den ene-tips


Et fellestrekk hos mennesker som har hatt det vanskelig i oppveksten, men likevel har klart seg bra: De har hatt gode opplevelser og et bånd til minst én trygg voksen. Ikke nødvendigvis en av foreldrene eller en fagperson, men kanskje han som hadde ekstra tid til deg i matbutikken - eller hun som fikk deg til å føle deg som en verdensvant ung mann, en vårdag på Gardermoen. Her kan du lese flere Den ene-historier.

Ved å løfte frem betydningen av Den ene i din bedrift tror vi på bedre trivsel på jobb og at flere barn opplever å bli sett av trygge voksne. 
Les mer om Den ene-workshop

Brosjyre "Til deg som møter barn og unge der du jobber - Du er viktigere enn du tror"