UNICEF innovasjonslaboratorier

Vårt globale nettverk av innovasjonslaboratorier er ment å stimulere og legge til rette for innovative tilnærminger til de områdene vi jobber med. Nettverket tilbyr fysiske samarbeidsarenaer melom privat- og offentlig sektor, akademia, organisasjoner og unge mennesker. Her fokuserer man på innovasjon som en åpen prosess der man utvikler, deler og formidler ideer. Hvis noen ønsker å kopiere konseptet lokalt, tilbyr man også en guide for å gjøre det. Nettverket vokser stadig og laboratoriene er for tiden lokalisert i Danmark, Kosovo, Uganda og Zimbabwe.

Laboratoriet i København fungerer som en hub for resten av nettverket og er ment å bringe sammen samarbeidspartnere i et miljø som skal fostre kreativitet, innovasjon og bærekraftige- og kostnadseffektive løsninger. Laboratoriet er tilknyttet UNICEFs Verdenslager, verdens største lager for nødhjelpsartikler som distribueres til over 140 land.

Les mer på unicef.org/innovation.

Unicef