All nyskaping krever dybdekunnskap om utfordringene

Innsikt

UNICEFs forskningssenter Innocenti ble etablert i 1988 med det formål å utvikle best mulig kunnskap og forståelse om barns utfordringer. Nedenfor kan du se utdrag fra en serie med debattvideoer i regi av forskningssenteret som belyser og gir innsikt i ulike problemstillinger vi jobber med.

Forskningssenteret Innocenti

Forskning med formål

En viktig oppgave til forskningssenteret er å komme med forslag til tiltak som skal gjøre det lettere å oppfylle alle barns rettigheter internasjonalt og og skape større oppmerksomhet rundt problemstillinger som angår barn. Publikasjonene er bidrag til den globale debatten om barn og barns rettigheter og blir ofte brukt som referanser når man diskuterer utfordringer og relevante tiltak for å bedre barns situasjon. Les mer om Innocenti-senteret.

Aktuell debatt

Klimaendringer - og hva vil dette bety for neste generasjon?

Utsiktene til å forhindre en mulig katastrofal global oppvarming blir stadig mørkere. Tiden renner ut. Alle må tilpasse seg. Alle må redusere utslipp. Og alle må heve stemmen.Gjestene er: head of climate change ved ODI, Dr Tom Mitchell, Senior Fellow ved Climate Change Group International Institute for Environment and Development, Professor Saleem Ul Huq, og leder av Nigerian youth climate coalition, Esther Agbarakwe.

Aktuell debatt

Ernæring - hva er løsningen?

Millioner av barn er fremdeles underernært. Spørsmålene vi stiller er "Hvorfor? Og hva er løsningen?". I denne utgaven av The Debate møter vi ekspertene  Dr David Nabarro, Professor Lawrence Haddad, Professor Andrew Tomkins, Dr Purnima Menon, og Dr Anna Lartey.

Aktuell debatt

Post 2015 - hva skjer når tusenårsmålene går ut?

Tusenårsmålene går ut i 2015. Aldri før har de globale målene for å redusere fattigdom, sykdom og underernæring vært så klare. Men hva blir neste steg?Se debatten med Amina Az-Zubair, tidligere spesialrådgiver til den nigerianske presidenten vedr tusenårsmålene, Naila Kabeer, Professor i Development Studies ved SOAS (University of London) og Claire Melamed, Head of Growth, Poverty and Inequality Programme ved Overseas Development Institute (ODI).

Aktuell debatt

Er en aids-fri generasjon mulig?

Millioner av barn og ungdom lever med hiv og aids, men blir ofte oversett når man diskuterer epidemien. Hva er utfordringene og hva bør gjøres?Gjester er Joy Phumaphi, tidligere helseminister i Botswana, Geeta Rao Gupta, Deputy Executive Director, UNICEF, Attapon Ed Ngoksin, International Treatment Preparedness Coalition, og John Santelli, Professor, Columbia University.

Flere videoer som gir innsikt

Se flere videoer på Innocenti sine egne hjemmesider unicef-irc.org.

Unicef