Hvorfor innovasjon?

Vi lever i en verden i rask endring. UNICEF jobber derfor kontinuerlig for å finne bedre løsninger ved å ta i bruk ny teknologi. Med fokus på nytenking har vi forbedret livreddende løsninger og utviklet nye metoder for å møte kompliserte problemer. 

UNICEF har den tyngden og størrelsen som gjør at vi kan ta gode ideer og skalere de opp. Og på kort tid har en ny ide funnet veien til barn i alle verdens hjørner.

 

Innsikt i utfordringene

Forskning er en fundamental del av UNICEFs oppdrag. For å sikre alle barns rettigheter, uansett omstendigheter, må vi bygge vårt arbeid på pålitelige data og sikker, oppdatert kunnskap.

I Firenze, Italia holder UNICEFs dedikerte forskningssenter Innocenti til. Deres oppgave er å drive forskning som fremmer barns rettigheter verden over. Gjennom å fokusere på resultater som legges til grunn for politisk endring klarer vi å bedre levevilkårene til barn i store deler av verden. Publikasjonene Innocenti produserer regnes som det fremste referansegrunnlaget i verden på forskning knyttet til barns liv og helse.

Åtte måneder gamle Gimbala Keita får påvist lungebetennelse på et helsesenter i Mali. Takket være pustmåleren kunne sykdommen enkelt verifiseres, og Gimbala kunne få nødvendig behandling. Foto: Olivier Asselin/UNICEF

Digital pustemåler

Avanserte diagnoseverktøy, som røntgen og laboratorietester, er ofte ikke tilgjengelige der vi jobber for å redde barns liv. UNICEF og WHO har utviklet en digital pustmåler som i løpet av et minutt kan fastslå om et barn har lungebetennelse.

Helsearbeidere er opplært til å diagnostisere lungebetennelse ved å observere og måle hvor raskt et barns bryst stiger og faller ved hjelp av en elektronisk måler. Lungebetennelse er en av de store barnedreperne. Tidlig diagnose gjør det mulig å sette i gang behandling på et tidlig stadium og er derfor avgjørende for å redde barns liv.

 

Drone technology has many potential applications ... One that we have already tested in Malawi is to transport infant blood samples to laboratories for HIV testing
UNICEF Malawi Resident Representative Johannes Wedenig

Vaksinekjølere på solenergi

UNICEF kjøper over 2,5 milliarder vaksiner hvert år. For at vaksinene skal være virkningsfulle, er det avgjørende at de holdes på nøyaktig riktig temperatur hele veien fra lager og til det øyeblikket barnet skal motta vaksinen. Et problem har vært at kostbare vaksiner blir ødelagt i utviklingsland med ustabil tilgang på elektrisitet. Konsekvensen er at vaksiner går til spille og liv går tapt.

UNICEF har tatt solenergi ett skritt videre og utviklet batteriløse solcelledrevene vaksinekjølere. Ingen miljøskadelige batterier må skiftes og ingen dieseldrevne aggregater må driftes og vedlikeholdes. Dette har ført til at mange flere vaksiner når frem samtidig som at vi sparer miljøet.

© UNICEF/UN070232/Hatcher-Moore
STØTT UNICEFs VIDERE ARBEID MED INNOVASJON

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef