Fremtiden trenger nye løsninger

I fjor rangerte Time Magazine to personer i UNICEF Innovation blant verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Det var ikke tilfeldig.
Se intervjuet.

Innovasjon

Det handler om å forbedre verden

Samfunnsinnovasjon

Når UNICEF snakker om innovasjon, er det selvfølgelig begrepet samfunnsinnovasjon (social innovation) det dreier seg om. Vår rolle i en stadig mer kompleks verden innebærer et økende ansvar og et behov for å finne nye løsninger på ulike utfordringer samfunnet står overfor. Les mer om samfunnsinnovasjon.

Innsikt i utfordringene

UNICEFs forskningssenter Innocenti ble etablert i 1988 med det formål å utvikle best mulig kunnskap og forståelse om barns utfordringer. Her kan du se utdrag fra en serie med debattvideoer i regi av forskningssenteret som belyser og gir innsikt i ulike viktige problemstillinger. Les mer.

Åpent sinn og åpen kildekode

Innovasjonslab

Vårt globale nettverk av innovasjonslaboratorier er ment å stimulere og legge til rette for innovative tilnærminger til de områdene vi jobber med. Nettverket tilbyr fysiske samarbeidsarenaer melom privat- og offentlig sektor, akademia, organisasjoner og unge mennesker. Les mer.

Hvorfor innovasjon?

Om satsingen vår

Innovasjon oversetter ideer, teknologi og samarbeid til produkter, tjenester og prosesser som skaper bedre løsninger for verdens barn. Les mer om hvorfor innovasjon er sentralt i utviklingsarbeid og hvilke kriterier vi bruker som utgangspunkt for arbeidet. Les om satsingen.

Unicef