DET HANDLER OM Å BLI SETT

Du kan være Den Ene

Den Ene formidler kunnskap om hva som gjør barn sårbare i Norge i dag. Hvordan sårbarhet kommer til uttrykk i barns liv. Hvordan voksne kan gjenkjenne barn som strever, og hvordan de bidra til å skape trygge, gode oppvekstmiljøer. 

En viktig del av dette arbeidet retter seg mot forebygging og håndtering av mobbing, utestenging, baksnakking og sosial eksklusjon. 

Les mer

DEN ENE
Det er voksnes jobb å komme bak fasaden til barn og unge som legger opp til å bli avvist. Kommer man bak skjoldet, er det ikke noe problem å like noen.
Håvard Tjora

SKOLE OG BARNEHAGER

Alle barn har de samme rettighetene til en trygg oppvekst og beskyttelse mot overgrep. Men for å kunne hevde egne og andres rettigheter må de kjenne dem. Gjennom våre tekster, filmer, undervisningsopplegg og oppgaver får de kunnskap og inspirasjon til engasjement og aktivitet.

Egne elevsider med tilrettelagt stoff om  bl.a. barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål. Lærersidene har opplegg med filmer og kopieringsoriginaler om blant annet globale temaer og barn og unges psykososiale miljø. Oppleggene imøtekommer målsettinger i Kunnskapsløftet og Rammeplanen for barnehager. Nettbutikk for bestilling av materiell.

Les mer

Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge presenterte Report Card 14 på Hartvig Nissen Videregående skole. Rapporten tar for seg levekår for barn i de rikeste landene.

SIKRE BARN GODE OPPVEKSTVILKÅR

Barn som vokser opp i Norge har trukket vinnerloddet, og har de beste forutsetningene i verden for å lykkes og så sine rettigheter oppfylt. Men størrelsen på vinnerloddet avhenger av hvilken kommune du vokser opp i.

UNICEF er opptatt av at barn har like muligheter uansett hvor man bor. Det skal være barnas behov som er bestemmende for hvilke tjenester de mottar, ikke kommunenummeret. UNICEF gjennomfører hvert år en kommuneanalyse for å kartlegge om norkse kommuner prioriterer barn og unge.

I 2018 starter UNICEF Norge et prosjekt i samarbeid med Rollag kommune. Intensjonen er at Rollag kommune blir Norges første Barnevennlige kommune. Et bevis på kommunens innsats og fokus på å skape gode og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn.

Vi jobber med beslutningstakere, samfunnsaktører og næringslivet for å sikre at barns rettigheter og barnas beste alltid ligger til grunn for beslutninger som angår barn. 

 

FERIESENTRALEN

Ikke alle barn gleder seg til ferien. Det kan være mange grunner til det. Barn og unge forteller at alt som er tøft og vanskelig, kjennes sterkere når de daglige rutinene faller bort og tankene får mer tumleplass. Andre gruer seg fordi de ikke skal noe i ferien. 

Feriesentralen er en møteplass hvor de som har overskudd kan komme i kontakt med de som terenger en oppmuntring og et friminutt. Det kan for eksempel være å låne ei hytte eller få mulighet til å benytte seg av billetter som ellers ikke ville bli brukt.

På nettsiden hvor du også tips til enkle og inkluderende aktiviteter, som har ingen eller lav kostnad. Du vil også finne tips om hvordan man kan se og bry seg om barn som strever i feriehverdagen.

Vi løfter også frem lokale initiativ og arrangementer fra hele landet, og gir alle anledning til poste sine tips i form av tekst, video og bilder.

– Jeg har en stor klump i magen, som jeg vet kommer til å være der hele sommeren.
(Gutt 13 år)
SOM UNICEF-FADDER GIR DU LANGSIKTIG HJELP TIL BARNA

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef