- Som barna er,
slik blir fremtidens historie.

Aase Wind Lionæs i tildelingen av Nobels fredspris til UNICEF. Oslo, 10. desember 1965.

Vi jobber over hele verden

 

Unicef