- Som barna er,
slik blir fremtidens historie.

Aase Wind Lionæs i tildelingen av Nobels fredspris til UNICEF. Oslo, 10. desember 1965.

UNICEF gir håpet om en bedre verden en reell sjanse. Med 193 FN-land i ryggen moderniserer vi helsesystemer og skolevesen - og bedrer levevilkårene for millioner av barn verden over. Hver eneste dag. År etter år.

  • Første skoledag i Manila og Fiona, 7 år, studerer en globus med en klassekamerat. Hun går på en UNICEF-støttet skole som er tilrettelagt for å danne et trygt og inkluderende læringsmiljø.
Global rekkevidde

Verdens største hjelpeorganisasjon for barn

Vi er overalt der barn trenger en hjelpende hånd. Med livsviktig næring, med rent vann og med skole gjør UNICEF hver dag en forskjell for millioner av barn. Vi er tilstede over hele verden. UNICEF sover aldri. Vi har ekspertisen og rekkevidden til å gjøre verden litt bedre. Og vi ser at det nytter. Se hva vi gjør.

  • Menn laster forsyninger ombord i et FN-helikopter
    Menn laster medisiner ombord i et FN-helikopter på Haiti i 2010. Forsyningene skal til et område som er rammet av et alvorlig kolera-utbrudd.
Gjennomslagskraft

En del av FN

Vi er en uavhengig FN-organisasjon og samarbeider tett med med våre søsterorganisasjoner i FN. Tilsammen gir dette oss stor gjennomslagskraft til å skape varige endringer i samfunnene der barna bor. Gjennom FN har vi innflytelse også i regjeringskontorene og jobber med myndigheter ikke bare for å hjelpe barn i nød, men også for å skape langsiktige reformer og forbedringer. Les mer om FN-samarbeidet.

  • Barn sitter ved datamaskinen Digital Drum
    Noen barn i Uganda har samlet seg rundt en "digital drum". Dette er en solcelledrevet og robust internettstasjon utviklet av UNICEF.
  • Bilde av to personer
    Christopher Fabian og Erica Kochi jobber med innovasjon hos UNICEF og ble kåret av Time Magazine til å være blant de 100 mest innflytelsesrike personer i 2013. Utmerkelsen fikk de for bl.a. sin jobb med mobilteknologi i bistandsarbeid.
De beste metodene

Vi tenker nytt

Endring oppnås best gjennom kontinuerlig innovasjon og forbedring av måten vi jobber på. Verden endrer seg og det er hele tiden viktig at vi ligger i forkant med de beste metodene for hjelpe barna. Innovasjon har alltid vært en drivkraft i arbeidet - om det har vært nye vaksinemetoder eller bedre måter å drifte et lands skoler på. Les om innovasjon i UNICEF.

Målrettet

Vi er effektive og oppnår resultater

Vi er ekstremt opptatt av å oppnå resultater og måle framgangen de stedene vi jobber. Ettersom vi er et uavhengig FN-organ får vi ingen penger direkte fra FN og er avhengig av bidrag fra private givere, næringsliv og myndigheter. Vi måler alt vi gjør for å forsikre oss om at vi får mest igjen for hver eneste krone som brukes. Hjelpen går alltid til de som er mest utsatt og der behovet er størst.

Vi jobber over hele verden

 

Unicef