VÅR UNIKE ARBEIDSMETODE

Skal vi nå hvert eneste barn, er det ikke nok å løpe etter med plaster. Vi må endre de samfunnene der barna lever og bor. Det er her UNICEF viser sin styrke: Vi bygger skoler, men først og fremst bygger og reformerer vi skolevesen. Vi setter vaksiner, men først og fremst bygger og reformerer vi helsesystemer. Det er først når samfunnene barna blir født inn i selv evner å levere grunnleggende tjenester, at vi kan si jobben er gjort. Sammen kan vi skape en bedre og bærekraftig verden for barn.

SOM UNICEF-FADDER GIR DU LANGSIKTIG HJELP TIL BARNA

GJENNOMSLAGSKRAFT

Ettersom vi er en uavhengig FN-organisasjon, har vi en unik mulighet til å påvirke beslutningstakere over hele verden. Vi sitter ved myndighetenes bord og diskuterer lovendringer, handlingsplaner og prioriteringer i statens budsjett for at landet skal kunne leve opp til barnekonvensjonen. Samtidig kan vi hjelpe med det mest grunnleggende i barnas liv - fra mors liv og inn i voksenlivet. Eksempler er god helse, rent vann, utdanning og beskyttelse mot vold, overgrep og diskriminering.

UNICEF er den organisasjonen som har kraften og evnen til å skape en bedre verden. Derfor gir det meg større håp når jeg støtter dem
UNICEF-fadder

MÅLRETTET

Oppfølging og evaluering av prosjekter er en viktig og integrert del av UNICEFs arbeid. Målet er å sørge for at midler som blir gitt skaper de resultatene som er planlagt. Evaluering av programarbeidet gjøres for å sikre at arbeidet utføres på den mest effektive måten. NORAD og det britiske utviklingsdepartementet sier i sine rapporter at UNICEF er blant FN-organisasjonene som best følger opp sine programmer og samtidig oppnår best resultater. 

UNICEF-arbeidere bærer medisinsk utstyr inn i et helikopter.
Menn laster medisiner ombord i et FN-helikopter på Haiti i 2010. Forsyningene skal til et område som er rammet av et alvorlig kolera-utbrudd. UNICEF/UNI98881/Dormino
UNICEF distrubierte 2,5 milliarder vaksiner i 2016
UNICEF distrubierte 2,5 milliarder vaksiner i 2016
Vaksiner
195 millioner
UNICEF vaksinerte over 195 millioner barn mot dødelige meslinger mellom 2014 - 2018
Ernæring
170 millioner
UNICEF sørget for at nesten 170 millioner mennesker fikk rent vann i mellom 2014 - 2018
Utdanning
70 millioner
UNICEF sørget for at over 70 millioner barn mellom 3 og 18 år fikk grunnleggende utdanning mellom 2014 - 2018

DE BESTE METODENE

UNICEF ​​prøver alltid å finne nye, mer effektive måter å beskytte og fremme barns rettigheter på. Vi utvikler enkle, rimelige og innovative løsninger på kompliserte problemer. Fra digital drum, en solcelledrevet og robust internettstasjon utviklet av UNICEF, til nye kjølebokser som holder vaksiner i riktig temperatur så vi kan nå enda flere barn i enda mer avsidesliggende områder. Du kan hjelpe oss med å utvikle løsninger som vil bidra til å gjøre en forskjell i millioner av barns liv.

Unicef