Se, lytt, forstå og gi av din tid

Å være Den ene handler om mot til å være:

Den Ene som ser
Barn føler seg sett og verdsatt når de blir husket for noe fint de har gjort. I tillegg til å lære seg navn, se og hilse på, kan det bety uendelig mye for et barn at en voksen inviterer til en samtale ved å si:  ”Jeg hørte at du hadde tegnet den fine tegningen som henger i gangen, stemmer det?”  ”Så heldig broren din er, som får gå til skolen sammen med deg hver dag.” Det er ikke sikkert du får så mye respons, men barnet vil garantert huske deg neste gang dere møtes.

Den Ene som lytter
Barn får følelsen av å bli lyttet til nå voksne lar være å se på klokken, og lar dem prate uten å avbryte for å snakke om sine egne interesser eller problemer. Det å være en god lytter handler også om å anerkjenne barnets opplevelse uten å korrigere eller å stille kritiske og konfronterende spørsmål.  I stedet for å buse ut med egen oppfatning og mange velmenende råd, kan det oppleves godt for et barn om du heller sier: ”Nå har jeg hørt på det du sier, og det gir meg mye å tenke på. Har du lyst til å høre hva jeg tenker om dette?”. Det gir barnet mulighet til å reservere seg, da noen barn er ”ferdige med saken”, etter at noen har tatt i mot og hørt på dem.  

Den Ene som forstår
En voksen som forstår, tør å spørre hvordan et barn man vet har det tøft har det - og tåler svaret som kommer. Noen barn venter bare på en anledning til å kunne fortelle hele historien bak, mens andre har behov for bare å være sammen med noen uten å snakke om alvorlige ting hele tiden. Da kan det være nok å si: ”Jeg skjønner at du har det tøft nå, og at du ikke orker å prate. Men vit at du kan, hvis du ombestemmer deg”. For mange barn vil det å vite at noen er interessert i dem, og at de har mulighet til å snakke med vedkommende, være nok til å føle seg forstått og sett.  I tilfeller hvor barn ikke ønsker å snakke – noen barn synes det kan bli for mye alvor – så kan det være godt å få et pusterom gjennom det å være sammen om en aktivitet eller snakke om hyggelige ting barnet interesserer seg for.

Den Ene som gir
Å gi, handler om å inkludere og la et barn få være en del av noen av dine hverdagsaktiviteter – enten det er å spørre om dere skal rake utenfor oppgangen sammen, eller å lage plass til et barn til rundt bordet når egne barn skal gjøre lekser eller når julebaksten skal kjevles ut.

Den Ene som setter grenser
Barn blir trygge når voksne rundt dem signaliserer at de er trygge og tydelige. Enkelte barn, som kan virke slemme og kanskje er utagerende, trenger voksne som holder ut med dem og tåler dem akkurat slik de er. Det må ikke forveksles med å være ettergivende og tåle alt de gjør. Dersom et barn går over dine eller andres grenser, vil det være til stor hjelp for det barnet at du tør å stoppe det, og samtidig sier noe om hvorfor. Ikke alle barn har lært hvordan de påvirker omgivelsene sine, og trenger derfor stødige voksne som kan fungere som et speil.

Tipsplakat (pdf): Konkrete tips til deg som vil være Den ene.
Innsatsen for å  være den ene voksne som gjennom sine hverdagsaktiviteter, utgjør en viktig forskjell i et barns liv, betales ikke penger, men i nære opplevelser og ny innsikt.