HVORDAN HJELPER VI BARNA?

UNICEF er FNs barnefond. Vårt viktigste formål er å sikre utvikling og resultater for verdens barn. Uansett hvor i verden hun befinner seg. Uansett hvem han er. Uansett hvilke omstendigheter de lever under. Uansett hvilke hindringer vi møter.

535 millioner barn lever i land hvor konflikt, naturkatastrofer, epidemier eller katastrofer har rammet. Nesten 50 millioner barn ble i fjor tvunget til å forlate sine hjemsted, halvparten av dem ble under tvang. 385 millioner barn lever i ekstrem fattigdom. Millioner opplever diskriminering, utestengelse og eksklusjon. UNICEFs jobb er å sikre bedre liv for disse barna.

I 2016 leverte UNICEF nødhjelp i 344 humanitære katastrofer i 108 land. Vi utstyrte 330.000 klasserom i 155 land, vaksinerte halvparten av verdens barn og ga 3 millioner barnbehandling slik at de overlevde livstruende underernæring. 21.000 barn ble gjenforent med foreldrene.

UNICEFs budsjett for 2016 var 5,1 milliarder dollar (43 milliarder kroner).

Slik fordelte vi pengene:

Tall i millioner USD

slik bruker unicef pengene

Tall i millioner USD

Slik bruker vi pengene

HVORDAN FORDELER UNICEF INNSAMLEDE MIDLER?

UNICEF Norge samler inn penger for å støtte UNICEFs arbeid for verdens barn. I 2016 samlet vi inn nesten 180 millioner kroner fra privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til dette formålet.

For hver hundrelapp du gir, går 75 kroner direkte til vårt arbeid for verdens barn. For å være effektive må arbeidet planlegges, tilpasses lokale forhold og organiseres godt. Vi ønsker også å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i prosjektene våre, så for eksempel skoler og helsesentre kan fortsette arbeidet gjennom flere år. Vi bruker derfor 22 kroner på å få inn enda flere hundrelapper - inntektsgivende arbeid som kampanjer, utsendelser og produksjon av informasjonsmateriell. 3 kroner går til administrasjon.
Du kan lese mer om dette i vår Årsrapport.

UNICEF er medlem av Innsamlingskontrollen. De overvåker gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet.

UNICEF er en uavhengig FN-organisasjon, og mottar ingen penger over FNs budsjetter. Vi er derfor helt avhengig av frivillige bidrag fra privatpersoner, næringsliv, organisasjoner og stater. Midlene fordeles etter behov og hjelpen går alltid til de som trenger den mest.

Slik bruker unicef pengene

Unicef