Siden slutten av april har over 2000 barn av immigranter blitt tatt fra foreldrene sine og holdt i interneringsleirer av myndighetene etter ankomst i USA. Familier som flykter fra noen av verdens mest voldelige land, opplever at barna de har risikert livet for å beskytte blir tatt fra dem i det de krysser grensen. Barn helt ned i spebarnsalderen blir revet ut av armene på foreldrene og sendt i egne leirer uten mulighet til å ha kontakt med foreldrene, og uten å vite om de noen gang får se dem igjen.

Alle voksne som blir pågrepet i å ta seg inn i USA på ulovlig vis, blir nå straffeforfulgt. Mens saken pågår, blir barna blir tatt hånd om av en annen statlig myndighet, og internert i egne leirer. Dette gjelder uansett alder på barna.

Uavhengig av immigrasjonsstatus er barn først og fremst barn, og må behandles som nettopp det
Caryl Stern, President UNICEF USA

Barn skal ikke straffes for å søke trygghet fra vold og fattigdom. Barn skal behandles som barn, uansett hva som er deres immigrasjonsstatus. Å rive barn ut av armene på foreldrene og internere dem i egne barneleirer er umenneskelig. Å separere barn fra foreldre kun med utgangspunkt i foreldrenes oppholdsstatus et brudd på Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen.

En slik separasjon skaper varige traumer og stress. Det kan få stor betydning for barnets utvikling, og kan skape psykiske skader langt inn i voksenlivet. Barn som skilles fra familiene sine er også mer utsatt for utnytting, vold og overgrep.

Barnekonvensjonen artikkel 9 sier at "Barnet skal ikke skilles fra foreldrene sine mot sin vilje, unntatt når det er til barnets beste." Du kan lese mer om barnekonvensjonen her

STILL DEG PÅ BARNAS SIDE SAMMEN MED OSS

UNICEF jobber over hele verden for å sikre at barns rettigheter blir respektert. Ved å gi et fast månedlig bidrag er du med på å sette barns rettigheter og oppvekstsvilkår øverst på den politiske agendaen. Du støtter et sterkt og uavhengig FN-organ som har en unik mulighet til å påvirke regjeringer, myndigheter og andre beslutningstakere for at de skal prioritere og respektere barns behov og rettigheter.Som UNICEF-fadder er du med på å skape en bedre fremtid for hvert barn.

BLI MED Å SKAPE VARIGE ENDRINGER FOR BARN

Unicef